Feman na Facebook-u

Púť k sv. Ambrózovi otvorila novú tradíciu v Spišskej Kapitule

Slávnostnou sv. omšou v Katedrále sv. Martina, ktorú celebroval spišský diecézny biskup Mons. František Tondra, sa v sobotu, 25. júna začala v Spišskej Kapitule nová tradícia – púť k sv. Ambrózovi, patrónovi včelárov. Ako zdôraznil Mons. Tondra vo svojej homílii, my ľudia sa môžeme od včiel učiť pilnosti a spolupatričnosti, vedúcej k sladkému výsledku – k medu. Človek môže k týmto vlastnostiam pridať navyše čosi jedinečné – lásku.

Tmavomodrý svet 2010

Na úvod benefičného koncertu, ktorý sa v rámci projektu Tmavomodrý svet uskutoční v piatok 17. decembra od 17, OO hod., v priestoroch Historickej radnice mesta Košice na Hlavnej 59, pripravujeme videoprojekciu dokumentu, zachytávajúceho priebeh projektu. Vznikol za spolupráce žiakov ZIŠ v Levoči, fotografa Tomáša Barbierika a Tibora Iča, ktorý dal dokumentu audiovizuálnu podobu.

Tmavomodrý svet v Spišskej Kapitule

V prostredí Európskeho domu v Spišskej Kapitule sa počas uplynulého víkendu (22. – 23. októbra) naplno rozbehli tvorivé dielne v rámci projektu Tmavomodrý svet, ktorého ambíciou je prezentovať umeleckú tvorbu, kreatívne myslenie ale aj kultúrny program, tvorený slabozrakými a nevidiacimi deťmi. Trénovanie priestorovej orientácie v zákutiach gotickej architektúry bývalej kanónie č. 5, ale i fotografická tvorba, s dôrazom na portrét, priniesli účastníkom stretnutia mnoho zaujímavých zážitkov a nové skúsenosti.

Koncert pre "Tmavomodrý svet"

V rámci projektu organizovaného združením FEMAN – Tmavomodrý svet 2010, podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti (Open society foundation) sa v stredu 29. septembra v aule Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči uskutočnil úvodný koncert s bohatým kultúrnym programom. Mladí nevidiaci a slabozrakí účinkujúci svojim vystúpením potešili, prekvapili aj dojali zaplnenú sálu.

O pokladoch UNESCO na Spiši

Pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR Natálie Cehlárikovej sa vo štvrtok 30. Septembra 2010 uskutočnila v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule diskusia pri okrúhlom stole na tému: Ako ďalej na Spiši – pamiatky UNESCO, ich obnova, ochrana a využitie.

Tvorivé dielne - TMS

V pondelok, 27. septembra 2010 sa v špeciálnej Základnej škole internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči naplno rozbehli tvorivé dielne v rámci projektu organizovaného združením FEMAN - Tmavomodrý svet (TMS). Ambíciou projektu, organizovaného združením FEMAN je prezentovať kreatívne myslenie, kultúrne programy, ale a umeleckú tvorbu slabozrakých a nevidiach detí a prispeiť k odstraňovaniu bariér medzi nimi a ich zdravými rovesníkmi.

Historická vínna pivnica v Spišskej Kapitule otvorená!

Projekt historickej vínnej cesty Via Regia zo Seredneho na Zakarpatskej Ukrajine do Spišskej Kapituly vyvrcholil  v sobotu 25. septembra 2010 slávnostným otvorením historickej vínnej pivnice v Spišskej Kapitule (Európsky dom). Po mnohých storočiach tak opäť ožili stredoveké pivničné priestory bývalej kanóne č. 5,  aby sa stali dôležitým turistickým cieľom na vínnej ceste Via Regia. Ako zdôraznil v otváracom príhovore riaditeľ združenia FEMAN Ing. Eduard Buraš, kanónia č.
Syndikovať obsah