Feman na Facebook-u

Deň otvorených dverí v priestoroch Európskeho domu

V rámci projektu Via Regia - historická vínna cesta Seredne - Spišská Kapitula sa dňa 26. septembra 2010 uskutoční Deň otvorených dverí, určený pre širokú verejnosť, v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule, bývalá kanónia č. 5, spojený s prehliadkou obnovenej historickej vínnej pivnice.

Ján Figeľ na návšteve Európskeho domu

V sobotu, 4. septembra 2010 navštívil Európsky dom v Spišskej Kapitule Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ján Figeľ. Riaditeľ združenia FEMAN In. Eduard Buraš hosťa oboznámil so stavom rekonštrukčných prác v objekte, ako aj s projektmi, ktoré združenie realizuje. Takým je aj Via Regia – historická vínna cesta Spišská Kapitula – Seredne, ktorý v týchto dňoch finišuje. Súčasťou projektu je tiež obnova Historickej vínnej pivnice, ktorej slávnostné otvorenie je plánované na 25. septembra 2010 a pre širokú verejnosť bude sprístupnená o deň neskôr.

O vízii Európy bez chudoby

Riaditeľ združenia FEMAN a predseda košickej pobočky Paneurópskej únie Slovensko Ing. Eduard Buraš sa v dňoch 3. – 4. Septembra zúčastnil medzinárodnej konferencie Stratégia 2010 - 2020: šanca pre Európu bez chudoby, ktorá sa konala v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Turizmus bez hraníc stojí na komunikácii

"Základným pilierom cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu je intenzívna komunikácia na oboch stranách hranice," povedal vo svojom vystúpení na konferencii "Turizmus bez hraníc" v maďarskom Miškolci  riaditeľ košického združenia FEMAN Ing. Eduard Buraš. Na podujatí, pripravenom v rámci projektu vytvárania spoločných turistických produktov a ich propagácie, zameranom na podporu cezhraničnej spolupráce Maďarska a Slovenska 2007 – 2013, prezentoval historickú vínnu cestu Via regia, orientovanú na rozvoj turistiky.

Košický príklad tolerancie zaujal

Účastníkov medzinárodnej konferencie „Bezpečnosť a stabilita v juhovýchodnej Európe“, ktorá sa konala v pondelok, 26. júla 2010 v Budapešti, zástupcov vlád a parlamentov, predstaviteľov bezpečnostných zložiek, strategických, vzdelávacích a výskumných inštitúcií z krajín  strednej a juhovýchodnej Európy, zaujalo okrem iných aj vystúpenie riaditeľa združenia FEMAN a poslanca MZ v Košiciach Ing. Eduarda Buraša.

Via Regia pod drobnohľadom

Zástupca EEA and Norway Grants (Nórsky finančný mechanizmus) Roderick Ackermann navštívil v minulých dňoch (15. 7. 2010) sídlo združenia FEMAN v Košiciach ako aj Európsky dom v Spišskej Kapitule, aby sa oboznámil s realizáciou projektu Via Regia – historická vínna cesta Seredne – Spišská Kapitula.

Západná Ukrajina ako turistický raj

Objavovaniu prírodných krás, turistických atrakcií, kultúrnych a etnografických zaujímavostí západnej Ukrajiny (Zakarpatská oblasť) bol venovaný seminár Deň Ukrajiny – deň dobrého susedstva, ktorý sa v dňoch 26. – 27. júna uskutočnil v Európskom dome v Spišskej Kapitule. Pre záujemcov z oblasti kultúry ho pripravilo združenie FEMAN v rámci projektu Via Regia – Historická vínna cesta Spišská Kapitula – Seredne a s podporou organizácie Hans Seidel Stiftung, e.V/Budapešť. 

Vydarená tvorivá dielňa v Spišskej Kapitule

Spišský hrad, katedrála sv. Martina, Dolná i Horná brána Kapituly, kanónia č. 5, hradobné múry, gotické detaily a malebná spišská príroda – to boli najčastejšie námety výtvarných diel, ktoré počas sústredenia v Spišskej Kapitule vytvorili študenti košickej Školy úžitkového výtvarníctva. Ich domovskou základňou sa v uplynulom týždni stal Európsky dom, ktorého priestory sa stali jedným veľkým ateliérom.

Deň priateľstva a dobrého susedstva s Ukrajinou

V priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule sa v sobotu 26. júna uskutoční konferencia zameraná na prezentáciu podujatí dokumentujúcich priateľstvo, dobré susedstvo a cezhraničnú, slovensko-ukrajinskú spoluprácu. Okrem projektu Via Regia – historická vínna cesta Seredne – Spišská Kapitula sa účastníci podujatia oboznámia s viacerými príkladmi cezhraničnej spolupráce, dokumentujúcimi kultúrne, etnické a gastronomické zaujímavosti regiónu Zakarpatska.

Open Space 2010 v Európskom dome

V dňoch 23. – 26. 6. 2010 sa v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule uskutoční workshop Open Space 2010 podporený Národnou agentúrou pre celoživotné vzdelávanie, v rámci projektu NICO – F. Pracovné sústredenie, ktorého sa zúčastní 15 študentov košickej Školy úžitkového výtvarníctva bude venované facilitácii. Program NICO (New Intra-European Communication and Organisation) je zameraný na zvyšovanie úrovne vzdelávania – facilitáciu – pri organizovaní rôznych seminárov a tvorivých dielni, zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok.
Syndikovať obsah