Feman na Facebook-u

O pokladoch UNESCO na Spiši

Pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR Natálie Cehlárikovej sa vo štvrtok 30. Septembra 2010 uskutočnila v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule diskusia pri okrúhlom stole na tému: Ako ďalej na Spiši – pamiatky UNESCO, ich obnova, ochrana a využitie.

Tvorivé dielne - TMS

V pondelok, 27. septembra 2010 sa v špeciálnej Základnej škole internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči naplno rozbehli tvorivé dielne v rámci projektu organizovaného združením FEMAN - Tmavomodrý svet (TMS). Ambíciou projektu, organizovaného združením FEMAN je prezentovať kreatívne myslenie, kultúrne programy, ale a umeleckú tvorbu slabozrakých a nevidiach detí a prispeiť k odstraňovaniu bariér medzi nimi a ich zdravými rovesníkmi.

Historická vínna pivnica v Spišskej Kapitule otvorená!

Projekt historickej vínnej cesty Via Regia zo Seredneho na Zakarpatskej Ukrajine do Spišskej Kapituly vyvrcholil  v sobotu 25. septembra 2010 slávnostným otvorením historickej vínnej pivnice v Spišskej Kapitule (Európsky dom). Po mnohých storočiach tak opäť ožili stredoveké pivničné priestory bývalej kanóne č. 5,  aby sa stali dôležitým turistickým cieľom na vínnej ceste Via Regia. Ako zdôraznil v otváracom príhovore riaditeľ združenia FEMAN Ing. Eduard Buraš, kanónia č.

Košické združenie FEMAN oslávi v októbri svoje desiate výročie

V utorok 21. septembra sa na pôde SSN v Košiciach uskutočnila Tlačová konferencia, na ktorej riaditeľ košického združenia FEMAN Ing. Eduard Buraš informoval novinárov o podujatiach súvisiacich s ukončením projektu Via Regia, historická vínna cesta Seredne (UA) – Spišská Kapitula. V sobotu 25. septembra 2010 bude v priestoroch Európskeho domu (bývalá kanónia č. 5) v Spišskej Kapitule slávnostné otvorená Historická vínna pivnica, v spolupráci s Biskupským úradom v Spišskej Kapitule. V nedeľu 26.

Otvorenie historickej vínnej pivnice v Spišskej Kapitule

V sobotu 25. septembra sa uskutoční slávnostné otvorenie historickej vínnej pivnice v priestoroch Európskeho domu (bývala kanónia č. 5) v Spišskej Kapitule, v spolupráci s Biskupským úradom v Spišskej Kapitule, v rámci projektu Via Regia - historická vínna cesta Seredne (Ukrajina) - Spišská Kapitula. Uzavrie sa tým jedna z hlavných kapitol projektu združenia FEMAN s ambíciou podporiť cestovný ruch na východnom Slovensku, s dôrazom na región Spiša, v ktorom sa nachádzajú objekty a lokality, zaradené v roku 1993 do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Ako ďalej na Spiši – pamiatky UNESCO

Pod záštitou štátnej tajomníčky MK SR Natálie Cehlárikovej sa vo štvrtok 30. septembra uskutoční v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule diskusia pri okrúhlom stole na tému: Ako ďalej na Spiši – pamiatky UNESCO. Okrem N. Cehlárikovej a riaditeľa združenia FEMAN Ing. Eduarda Buraša sa diskusie zúčastnia generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Branislav Rezník, biskupský vikár z Biskupského úradu Spišskej diecézy ThLic. Ľubomír Štefaňák, vicerektor Kňažského seminára biskupa J. Vojtašáka v Spišskej Kapitule ICLic.

Deň otvorených dverí v priestoroch Európskeho domu

V rámci projektu Via Regia - historická vínna cesta Seredne - Spišská Kapitula sa dňa 26. septembra 2010 uskutoční Deň otvorených dverí, určený pre širokú verejnosť, v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule, bývalá kanónia č. 5, spojený s prehliadkou obnovenej historickej vínnej pivnice.

Ján Figeľ na návšteve Európskeho domu

V sobotu, 4. septembra 2010 navštívil Európsky dom v Spišskej Kapitule Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ján Figeľ. Riaditeľ združenia FEMAN In. Eduard Buraš hosťa oboznámil so stavom rekonštrukčných prác v objekte, ako aj s projektmi, ktoré združenie realizuje. Takým je aj Via Regia – historická vínna cesta Spišská Kapitula – Seredne, ktorý v týchto dňoch finišuje. Súčasťou projektu je tiež obnova Historickej vínnej pivnice, ktorej slávnostné otvorenie je plánované na 25. septembra 2010 a pre širokú verejnosť bude sprístupnená o deň neskôr.

O vízii Európy bez chudoby

Riaditeľ združenia FEMAN a predseda košickej pobočky Paneurópskej únie Slovensko Ing. Eduard Buraš sa v dňoch 3. – 4. Septembra zúčastnil medzinárodnej konferencie Stratégia 2010 - 2020: šanca pre Európu bez chudoby, ktorá sa konala v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Turizmus bez hraníc stojí na komunikácii

"Základným pilierom cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu je intenzívna komunikácia na oboch stranách hranice," povedal vo svojom vystúpení na konferencii "Turizmus bez hraníc" v maďarskom Miškolci  riaditeľ košického združenia FEMAN Ing. Eduard Buraš. Na podujatí, pripravenom v rámci projektu vytvárania spoločných turistických produktov a ich propagácie, zameranom na podporu cezhraničnej spolupráce Maďarska a Slovenska 2007 – 2013, prezentoval historickú vínnu cestu Via regia, orientovanú na rozvoj turistiky.
Syndikovať obsah