Feman na Facebook-u

Košické združenie FEMAN oslávi v októbri svoje desiate výročie

V utorok 21. septembra sa na pôde SSN v Košiciach uskutočnila Tlačová konferencia, na ktorej riaditeľ košického združenia FEMAN Ing. Eduard Buraš informoval novinárov o podujatiach súvisiacich s ukončením projektu Via Regia, historická vínna cesta Seredne (UA) – Spišská Kapitula. V sobotu 25. septembra 2010 bude v priestoroch Európskeho domu (bývalá kanónia č. 5) v Spišskej Kapitule slávnostné otvorená Historická vínna pivnica, v spolupráci s Biskupským úradom v Spišskej Kapitule. V nedeľu 26.

Otvorenie historickej vínnej pivnice v Spišskej Kapitule

V sobotu 25. septembra sa uskutoční slávnostné otvorenie historickej vínnej pivnice v priestoroch Európskeho domu (bývala kanónia č. 5) v Spišskej Kapitule, v spolupráci s Biskupským úradom v Spišskej Kapitule, v rámci projektu Via Regia - historická vínna cesta Seredne (Ukrajina) - Spišská Kapitula. Uzavrie sa tým jedna z hlavných kapitol projektu združenia FEMAN s ambíciou podporiť cestovný ruch na východnom Slovensku, s dôrazom na región Spiša, v ktorom sa nachádzajú objekty a lokality, zaradené v roku 1993 do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Ako ďalej na Spiši – pamiatky UNESCO

Pod záštitou štátnej tajomníčky MK SR Natálie Cehlárikovej sa vo štvrtok 30. septembra uskutoční v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule diskusia pri okrúhlom stole na tému: Ako ďalej na Spiši – pamiatky UNESCO. Okrem N. Cehlárikovej a riaditeľa združenia FEMAN Ing. Eduarda Buraša sa diskusie zúčastnia generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Branislav Rezník, biskupský vikár z Biskupského úradu Spišskej diecézy ThLic. Ľubomír Štefaňák, vicerektor Kňažského seminára biskupa J. Vojtašáka v Spišskej Kapitule ICLic.

Deň otvorených dverí v priestoroch Európskeho domu

V rámci projektu Via Regia - historická vínna cesta Seredne - Spišská Kapitula sa dňa 26. septembra 2010 uskutoční Deň otvorených dverí, určený pre širokú verejnosť, v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule, bývalá kanónia č. 5, spojený s prehliadkou obnovenej historickej vínnej pivnice.

Ján Figeľ na návšteve Európskeho domu

V sobotu, 4. septembra 2010 navštívil Európsky dom v Spišskej Kapitule Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ján Figeľ. Riaditeľ združenia FEMAN In. Eduard Buraš hosťa oboznámil so stavom rekonštrukčných prác v objekte, ako aj s projektmi, ktoré združenie realizuje. Takým je aj Via Regia – historická vínna cesta Spišská Kapitula – Seredne, ktorý v týchto dňoch finišuje. Súčasťou projektu je tiež obnova Historickej vínnej pivnice, ktorej slávnostné otvorenie je plánované na 25. septembra 2010 a pre širokú verejnosť bude sprístupnená o deň neskôr.

O vízii Európy bez chudoby

Riaditeľ združenia FEMAN a predseda košickej pobočky Paneurópskej únie Slovensko Ing. Eduard Buraš sa v dňoch 3. – 4. Septembra zúčastnil medzinárodnej konferencie Stratégia 2010 - 2020: šanca pre Európu bez chudoby, ktorá sa konala v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Turizmus bez hraníc stojí na komunikácii

"Základným pilierom cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu je intenzívna komunikácia na oboch stranách hranice," povedal vo svojom vystúpení na konferencii "Turizmus bez hraníc" v maďarskom Miškolci  riaditeľ košického združenia FEMAN Ing. Eduard Buraš. Na podujatí, pripravenom v rámci projektu vytvárania spoločných turistických produktov a ich propagácie, zameranom na podporu cezhraničnej spolupráce Maďarska a Slovenska 2007 – 2013, prezentoval historickú vínnu cestu Via regia, orientovanú na rozvoj turistiky.

Košický príklad tolerancie zaujal

Účastníkov medzinárodnej konferencie „Bezpečnosť a stabilita v juhovýchodnej Európe“, ktorá sa konala v pondelok, 26. júla 2010 v Budapešti, zástupcov vlád a parlamentov, predstaviteľov bezpečnostných zložiek, strategických, vzdelávacích a výskumných inštitúcií z krajín  strednej a juhovýchodnej Európy, zaujalo okrem iných aj vystúpenie riaditeľa združenia FEMAN a poslanca MZ v Košiciach Ing. Eduarda Buraša.

Via Regia pod drobnohľadom

Zástupca EEA and Norway Grants (Nórsky finančný mechanizmus) Roderick Ackermann navštívil v minulých dňoch (15. 7. 2010) sídlo združenia FEMAN v Košiciach ako aj Európsky dom v Spišskej Kapitule, aby sa oboznámil s realizáciou projektu Via Regia – historická vínna cesta Seredne – Spišská Kapitula.

Západná Ukrajina ako turistický raj

Objavovaniu prírodných krás, turistických atrakcií, kultúrnych a etnografických zaujímavostí západnej Ukrajiny (Zakarpatská oblasť) bol venovaný seminár Deň Ukrajiny – deň dobrého susedstva, ktorý sa v dňoch 26. – 27. júna uskutočnil v Európskom dome v Spišskej Kapitule. Pre záujemcov z oblasti kultúry ho pripravilo združenie FEMAN v rámci projektu Via Regia – Historická vínna cesta Spišská Kapitula – Seredne a s podporou organizácie Hans Seidel Stiftung, e.V/Budapešť. 
Syndikovať obsah