Feman na Facebook-u

Košický príklad tolerancie zaujal

Účastníkov medzinárodnej konferencie „Bezpečnosť a stabilita v juhovýchodnej Európe“, ktorá sa konala v pondelok, 26. júla 2010 v Budapešti, zástupcov vlád a parlamentov, predstaviteľov bezpečnostných zložiek, strategických, vzdelávacích a výskumných inštitúcií z krajín  strednej a juhovýchodnej Európy, zaujalo okrem iných aj vystúpenie riaditeľa združenia FEMAN a poslanca MZ v Košiciach Ing. Eduarda Buraša.

Via Regia pod drobnohľadom

Zástupca EEA and Norway Grants (Nórsky finančný mechanizmus) Roderick Ackermann navštívil v minulých dňoch (15. 7. 2010) sídlo združenia FEMAN v Košiciach ako aj Európsky dom v Spišskej Kapitule, aby sa oboznámil s realizáciou projektu Via Regia – historická vínna cesta Seredne – Spišská Kapitula.

Západná Ukrajina ako turistický raj

Objavovaniu prírodných krás, turistických atrakcií, kultúrnych a etnografických zaujímavostí západnej Ukrajiny (Zakarpatská oblasť) bol venovaný seminár Deň Ukrajiny – deň dobrého susedstva, ktorý sa v dňoch 26. – 27. júna uskutočnil v Európskom dome v Spišskej Kapitule. Pre záujemcov z oblasti kultúry ho pripravilo združenie FEMAN v rámci projektu Via Regia – Historická vínna cesta Spišská Kapitula – Seredne a s podporou organizácie Hans Seidel Stiftung, e.V/Budapešť. 

Vydarená tvorivá dielňa v Spišskej Kapitule

Spišský hrad, katedrála sv. Martina, Dolná i Horná brána Kapituly, kanónia č. 5, hradobné múry, gotické detaily a malebná spišská príroda – to boli najčastejšie námety výtvarných diel, ktoré počas sústredenia v Spišskej Kapitule vytvorili študenti košickej Školy úžitkového výtvarníctva. Ich domovskou základňou sa v uplynulom týždni stal Európsky dom, ktorého priestory sa stali jedným veľkým ateliérom.

Deň priateľstva a dobrého susedstva s Ukrajinou

V priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule sa v sobotu 26. júna uskutoční konferencia zameraná na prezentáciu podujatí dokumentujúcich priateľstvo, dobré susedstvo a cezhraničnú, slovensko-ukrajinskú spoluprácu. Okrem projektu Via Regia – historická vínna cesta Seredne – Spišská Kapitula sa účastníci podujatia oboznámia s viacerými príkladmi cezhraničnej spolupráce, dokumentujúcimi kultúrne, etnické a gastronomické zaujímavosti regiónu Zakarpatska.

Open Space 2010 v Európskom dome

V dňoch 23. – 26. 6. 2010 sa v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule uskutoční workshop Open Space 2010 podporený Národnou agentúrou pre celoživotné vzdelávanie, v rámci projektu NICO – F. Pracovné sústredenie, ktorého sa zúčastní 15 študentov košickej Školy úžitkového výtvarníctva bude venované facilitácii. Program NICO (New Intra-European Communication and Organisation) je zameraný na zvyšovanie úrovne vzdelávania – facilitáciu – pri organizovaní rôznych seminárov a tvorivých dielni, zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok.

O víne a pokladoch Spiša

Medzinárodná konferencia o cestovnom ruchu s pracovným názvom Via Regia – historická vínna cesta Seredne – Spišská Kapitula, ktorá sa uskutočnila v pondelok 7. júna v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule, bezprostredne nadviazala na rovnomenný Festival vína a medu. Usporiadalo ju združenie FEMAN v spolupráci s TU v Košiciach (Fakulta BERG – Ústav geoturizmu).

Prvý festival vína a medu odolal povodniam

Hoci zatopený Spiš spočiatku vytváral vrásky na čelách organizátorov 1. Festivalu vína a medu v Spišskej Kapitule, podujatie sa nakoniec odohralo vo skvelej atmosfére, za účasti vyše dvesto návštevníkov, z rôznych kútov Slovenska. Tí prisľúbení hostia, ktorí pre neprejazdnosť ciest či železníc pricestovať nemohli, festival podporili aspoň telefonicky.

S novinármi o Via Regia

Za účasti riaditeľa združenia FEMAN Ing. Eduarda Buraša a prezidentky Združenia pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín Slovenska Magdalény Haburovej sa v utorok 1. júna uskutočnila v Košiciach tlačová konferencia k projektu Via Regia – historická vínna cesta. Riaditeľ združenia FEMAN Eduard Buraš informoval novinárov o prípravách 1. Festivalu vína a medu, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. – 6. júna v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule.

Via Regia s vínnou mapou

Vínny navigátor, ako súčasť projektu Via Regia – historické vínna cesta, v týchto dňoch doplnila vínna mapa. Oba materiály, ktoré poslúžia všetkým milovníkom vína a turistiky sú výsledkom spolupráce združenia FEMAN s Ústavom Geoturizmu fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach. Prehľadným spôsobom prezentujú historickú vínnu cestu spájajúcu obec Seredné na západnej Ukrajine s východoslovenským regiónom a Spišskou Kapitulou.
Syndikovať obsah