Feman na Facebook-u

Via Regia s vínnou mapou

Vínny navigátor, ako súčasť projektu Via Regia – historické vínna cesta, v týchto dňoch doplnila vínna mapa. Oba materiály, ktoré poslúžia všetkým milovníkom vína a turistiky sú výsledkom spolupráce združenia FEMAN s Ústavom Geoturizmu fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach. Prehľadným spôsobom prezentujú historickú vínnu cestu spájajúcu obec Seredné na západnej Ukrajine s východoslovenským regiónom a Spišskou Kapitulou.

Deň priateľstva - deň dobrého susedstva

V sobotu 15. mája sa hraničný priechod Ubľa - Malyj Bereznyj na slovensko–ukrajinskej štátnej hranici zmenil na arénu zábavy a družnosti. Priamo v hraničnom priestore sa konal tradičný „Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva,“ zameraný na upevňovanie priateľstva, posilňovanie partnerstva a kontaktov medzi obyvateľmi susedných regiónov oboch krajín.

Via Regia v TV Markíza

Historická vínna pivnica v Spišskej Kapitule, ako súčasť projektu Via Regia, bola témou rozhovoru riaditeľa združenia FEMAN Ing. Eduarda Buraša, ktorý v stredu 12. mája 2010 poskytol redaktorovi TV Markíza Marekovi Balážovi.

Program 1.festivalu vína a medu "Via Regia" 4. - 6. jún 2010

Piatok 4.6.2010 15:00 - Otvorenie odbornej časti Prezentácia dosiahnutých výsledkov projektu"Via Regia/historická vínna cesta Seredné (UA) – Spišská Kapitula (SK)" Garant: Eduard Buraš / Združenie FEMAN 16:00 - "Zakarpatská vínna cesta" Prezentácia, príklady rozvoja aktívneho cestovného ruchu v Zakarpatskej oblasti a pohraničnej oblasti na Slovensko-ukrajinskej hranici Garant: Alexander Kovač (Spolok súkromných vinohradov a vinárov Zakarpatska) UA

Via Regia s vínnym navigátorom

Súčasťou projektu Via Regia – historická vínna cesta je vydanie vínneho navigátora a vínnej mapy, ktoré poslúžia ako nevyhnutní sprievodcovia pre všetkých milovníkov vína a turistiky. Materiály sú výsledkom spolupráce združenia FEMAN s Ústavom Geoturizmu fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach. Pre všetkých záujemcov budú k dispozícii v cestovných kanceláriách a informačných centrách východného Slovenska.

Kontrolný deň vo Vyšnom Nemeckom

Súčasťou projektu Via Regia – historická vínna cesta bude aj nové informačné centrum vo Vyšnom Nemeckom, ktorého otvorenie sa pripravuje na druhú polovicu júna. Jeho poslaním bude priamo na slovensko-ukrajinskej hranici informovať turistov o zaujímavostiach, ktoré možno vidieť a objavovať na vínnej ceste zo zakarpatskej obce Seredne do Spišskej Kapituly. Ako prvý kontaktný bod na „schengenskej“ hranici poskytne návštevníkom všetky dostupné materiály a informácie, týkajúce sa projektu a dotknutých regiónov.

Via Regia – historická vínna cesta sa predstavila v Užhorode

Projekt historickej vínnej cesty Via Regia sa úspešne predstavil účastníkom 5. Festivalu vína a medu, ktorý sa pod názvom Slnečný nápoj uskutočnil v dňoch 1. a 2. mája 2010 v ukrajinskom Užhorode. V stánku Via Regia, ktorý bol jediným zástupcom Slovenska na podujatí, sa návštevníci zoznámili s vínami z Orechovej , Tibavy ako aj Burgenlandskej oblasti v Rakúsku. V Užhorode sa svojimi produktmi prezentovali vinári zo Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a z Odesy. Veľký záujem bol tiež o výrobky z medu, ktoré ponúkali miestni včelári.

„There is a huge interest in the Economic Forum.“

10 questions asked to Mr. Eduard Buraš, director of company FEMAN

Different connection between FEMAN and its friends and partners

The new design of website of company FEMAN makes information search about company FEMAN much easier. „We have been dealing with new marketing technologies for a few months and we know that many website visitors couldn’t find necessary information. Thus we unified the website. Today, you can find information on the European House Spišská kapitula there, on the Aid Camions or prepared projects.  There is much to improve but gradually, we will add new interesting things on the website (forms, RSS, etc....).
Syndikovať obsah

Brožúra