Otvorenie historickej vínnej pivnice v Spišskej Kapitule

V sobotu 25. septembra sa uskutoční slávnostné otvorenie historickej vínnej pivnice v priestoroch Európskeho domu (bývala kanónia č. 5) v Spišskej Kapitule, v spolupráci s Biskupským úradom v Spišskej Kapitule, v rámci projektu Via Regia - historická vínna cesta Seredne (Ukrajina) - Spišská Kapitula. Uzavrie sa tým jedna z hlavných kapitol projektu združenia FEMAN s ambíciou podporiť cestovný ruch na východnom Slovensku, s dôrazom na región Spiša, v ktorom sa nachádzajú objekty a lokality, zaradené v roku 1993 do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Ako ďalej na Spiši – pamiatky UNESCO

Pod záštitou štátnej tajomníčky MK SR Natálie Cehlárikovej sa vo štvrtok 30. septembra uskutoční v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule diskusia pri okrúhlom stole na tému: Ako ďalej na Spiši – pamiatky UNESCO. Okrem N. Cehlárikovej a riaditeľa združenia FEMAN Ing. Eduarda Buraša sa diskusie zúčastnia generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Branislav Rezník, biskupský vikár z Biskupského úradu Spišskej diecézy ThLic. Ľubomír Štefaňák, vicerektor Kňažského seminára biskupa J. Vojtašáka v Spišskej Kapitule ICLic.

Deň otvorených dverí v priestoroch Európskeho domu

V rámci projektu Via Regia - historická vínna cesta Seredne - Spišská Kapitula sa dňa 26. septembra 2010 uskutoční Deň otvorených dverí, určený pre širokú verejnosť, v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule, bývalá kanónia č. 5, spojený s prehliadkou obnovenej historickej vínnej pivnice.

Deň priateľstva a dobrého susedstva s Ukrajinou

V priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule sa v sobotu 26. júna uskutoční konferencia zameraná na prezentáciu podujatí dokumentujúcich priateľstvo, dobré susedstvo a cezhraničnú, slovensko-ukrajinskú spoluprácu. Okrem projektu Via Regia – historická vínna cesta Seredne – Spišská Kapitula sa účastníci podujatia oboznámia s viacerými príkladmi cezhraničnej spolupráce, dokumentujúcimi kultúrne, etnické a gastronomické zaujímavosti regiónu Zakarpatska.

Program 1.festivalu vína a medu "Via Regia" 4. - 6. jún 2010

Piatok 4.6.2010 15:00 - Otvorenie odbornej časti Prezentácia dosiahnutých výsledkov projektu"Via Regia/historická vínna cesta Seredné (UA) – Spišská Kapitula (SK)" Garant: Eduard Buraš / Združenie FEMAN 16:00 - "Zakarpatská vínna cesta" Prezentácia, príklady rozvoja aktívneho cestovného ruchu v Zakarpatskej oblasti a pohraničnej oblasti na Slovensko-ukrajinskej hranici Garant: Alexander Kovač (Spolok súkromných vinohradov a vinárov Zakarpatska) UA