Ponúkame

 1. Ukrajina / Humanitárna pomoc / Poradenstvo a skúsenosti z písania, podávania,realizácie a vyúčtovania projektov cezhraničenj spolupráce s Ukrajinou, podporených v rámci finančných mechanizmov ENPI (teraz ENI), NFM, Visegrad Found...
 2. Ukrajina /Skúsenosti a kontakty na kultúrne, občianske združenia, TPP/Obchodná a priemyselná komora Ukrajiny, spoločenské a ekonomicko hospodárske združenia, spoločnosti, firmy na - Ukrajine
 3. Ukrajina /Skúsenosti a kontakty na samospráven orgány - mestá, kraje, oblasti - potrebné k spolupráci, ak sa uchádzate o finančnú podporu z jednotlivých programov cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou
 4. Ukrajina /Sprievodcovské služby, jazykové schopnosti a viac ako 10 ročné skúsenosti s organizáciou stretnutí (B2B) s partnermi na Ukrajine, uzatváranie zmlúv, preklady a informácie o aktuálnom diani a Ukrajine
 5. Spišská Kapitula - priestory Európskeho domu v Spišskej kapitule(Spišské Podhradie), vhodné na organizovanie kultúrnych podujatí, recepcií, firemných dní, seminárov a kreatívnych dielni. hlavne v letných mesiacoh (máj - september), v zimných mesiacoh je prevádzka zatvorená (rpevádzka ukončená k 10.10.2023)
 6. Vzdelávanie pre samosprávy – voľby, zákony, marketing, komunikácia, mediálne tréningy.
  Priestory v európskom dome Spišská Kapitula sú ideálne na jednodňové akcie, zamerané na školenie zamestnancov v oblasti zákonov, komunikácie a mediálnych tréningov. Spišská Kapitula je lokalita, ktorá v každom človeku zanecháva jedinečné zážitky, ktoré umocňuje atmosféra plná pohody.
 7. Kultúrne programy – pre organizátorov kultúrno-spoločenských podujatí zabezpečíme zaujímavé programy avystúpenia súborov a umeleckých kolektívov, aj jednotlivcov z viacerých krajín. Realizované pdujatia ponúkajú možnosť na získanie kvalitných kontaktov na umelcov z celého sveta.
 8. Lektorov v oblasti samosprávy, marketingu, komunikácie a mediálnych tréningov. Počas 20-ročného pôsobenia Združenie FEMAN  organizovalo stovky seminárov a školení v oblasti volieb, samosprávy, cezhraničnej spolupráce, marketingu, mediálnych tréningov v Košiciach a okolí, ale aj v priestoroch Európskeho domu Spišská Kapitula.
 9. Poradenstvo pri organizovaní eventov a kultúrno spoločenských podujatí
 10. Príprava a spracovanie projektov na podávanie žiadostí o získanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov a programov EÚ. Združenie FEMAN získala zo zdrojov EÚ viac ako 500.000 Eur v rokoch 2003 – 2015.
 11. Spoluprácu pri organizovaní charitatívnych projektov
 12. Skúsenosti a poradenstvo pri príprave a tvorbe projektov v sociálnej oblasti a v oblasti pre znevýhodnené osoby a osoby z marginalizovaných skupín obyvateľstva (70% úspešnosť pri podávani a posudzovaní projektov)
 13. Od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine, dňa 24.02.2022, zabezpečujeme,koordinujeme a realizujeme humanitárnu pomoc pre deti a vojnou postihnutých obyvateľov Ukrajiny, vo viacerých oblastiach. V roku 2022 to bolo 35  kamiónov a spolu 750t humanitárnej pomoci.....