DNI UKRAJINY 2020 - INFORMÁCIA O ZMENE TERMÍNU

Vážení priatelia,

v nadväznosti na našu predchádzajúcu komunikáciu a avízo o prípravách a konaní “6.Dni Ukrajiny 2020 v Košiciach, v termíne 23-30.04.2020" a jeho sprievodných podujatí,  si Vás dovoľujem informovať, že podujatie sa v pôvode plánovanom  termíne 23-30/04/2020 – RUŠÍ -  a presúva predbežne na druhý polrok 2020 ( október 2020)

Organizátori podujatia, spoluorganizátori, partneri na SK,  ako aj partneri na ukrajinskej strane pristúpili k tomuto rozhodnutiu vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s vírusom COVID-19 a opatreniami na ochranu zdravia na Slovensku a okolitých štátoch.

Presný termín s Vami budeme včas komunikovať, bude závisieť od celkového vývoja zdravotnej situácie.

Ďakujeme za porozumenie a ozveme sa, keď už bude jasnejší vývoj a bude možné naplánovať nový konkrétny termín podujatia.