DNI UKRAJINY 2023 sa niesli v znamení cezhraničnej spolupráce, kultúry a gastronómie

Kultúrny program, gastronómiu aj Slovensko-ukrajinské fórum ponúkol v poradí 9. ročník podujatia Dni Ukrajiny, ktoré sa v Košiciach uskutočnilo v dňoch 21. až 28. septembra 2023.

Viac o podujatí sa dozviete na týchto odkazoch:

 

https://www.dniukrajiny.sk/node/255

 

https://www.dniukrajiny.sk/node/256