ONLINE KONFERENCIA K PROJEKTU CBC4US

V priloženom súbore nájdete informácie o úvodnej konferencii k projektu CBC4US , ktorá sa konala online formou dňa 8.4.2021.