PODPIS DOHOVORU O CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCI

Riaditeľ Združenia FEMAN Ing. Eduard Buraš spolu s ostatnými partnermi z Českej republiky, Poľska a Ukrajiny podpísal dňa 7.12.2017 na stretnutí v starom poľskom kráľovskom meste Biecz dohovor o cezhraničnej spolupráci. Všetci zúčastnení vyjadrili nádej, že tento dohovor prispeje k rozvoju spolupráce nie len medzi členskými krajinami EÚ a Ukrajinou ale aj medzi susednými štátmi v rámci EÚ.

   Viac informácií nájdete v priloženej reportáži TV Gorlice: 

https://gorlice.tv/5720-w-bieczu-podpisali-umowy-o-wspolpracy-transgranicznej.html