,,ROZPRÁVKOVÍ DETEKTÍVI, POVIEDKY A ROZPRÁVKOVÝ DOM" - FOTODOKUMENTÁCIA Z PROJEKTU

Prinášame Vám pár záberov z vydareného projektu ,,Rozprávkoví detektívi, poviedky a rozprávkový dom" festival rozprávok a tvorivých dielní pre deti s Dawnovým syndrómom a inak znevýhodnené osoby.