Ako ďalej na Spiši – pamiatky UNESCO

Pod záštitou štátnej tajomníčky MK SR Natálie Cehlárikovej sa vo štvrtok 30. septembra uskutoční v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule diskusia pri okrúhlom stole na tému: Ako ďalej na Spiši – pamiatky UNESCO. Okrem N. Cehlárikovej a riaditeľa združenia FEMAN Ing. Eduarda Buraša sa diskusie zúčastnia generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Branislav Rezník, biskupský vikár z Biskupského úradu Spišskej diecézy ThLic. Ľubomír Štefaňák, vicerektor Kňažského seminára biskupa J. Vojtašáka v Spišskej Kapitule ICLic. Dušan Škrabek a primátor mesta Spišské Podhradie Mgr. Jozef Bača.