Deň priateľstva - deň dobrého susedstva

V sobotu 15. mája sa hraničný priechod Ubľa - Malyj Bereznyj na slovensko–ukrajinskej štátnej hranici zmenil na arénu zábavy a družnosti. Priamo v hraničnom priestore sa konal tradičný „Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva,“ zameraný na upevňovanie priateľstva, posilňovanie partnerstva a kontaktov medzi obyvateľmi susedných regiónov oboch krajín. Ukrajinských priateľov reprezentovali regióny Zakarpatskej oblasti, slovenskú stranu Košický a Prešovský samosprávny kraj, mestá Snina, Humenné a Sobrance, Obvodný úrad vo Svidníku, obce Habura a Ubľa. Na podujatí nechýbali ani zástupcovia združenia košického Feman a projektu historickej vínnej cesty Via Regia, na čele s jeho koordinátorom na Zakarpatskej Ukrajine Romanm Dohovičom. V kultúrnom programe sa predstavili zakarpatské folklórne súbory ako aj miestny súbor Ubľanka a Vihorlat zo Sniny.