Koncert pre "Tmavomodrý svet"

V rámci projektu organizovaného združením FEMAN – Tmavomodrý svet 2010, podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti (Open society foundation) sa v stredu 29. septembra v aule Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči uskutočnil úvodný koncert s bohatým kultúrnym programom. Mladí nevidiaci a slabozrakí účinkujúci svojim vystúpením potešili, prekvapili aj dojali zaplnenú sálu.