Kontrolný deň vo Vyšnom Nemeckom

Súčasťou projektu Via Regia – historická vínna cesta bude aj nové informačné centrum vo Vyšnom Nemeckom, ktorého otvorenie sa pripravuje na druhú polovicu júna. Jeho poslaním bude priamo na slovensko-ukrajinskej hranici informovať turistov o zaujímavostiach, ktoré možno vidieť a objavovať na vínnej ceste zo zakarpatskej obce Seredne do Spišskej Kapituly. Ako prvý kontaktný bod na „schengenskej“ hranici poskytne návštevníkom všetky dostupné materiály a informácie, týkajúce sa projektu a dotknutých regiónov. Kontrolný deň objektu infocentra, ktorý sa začiatkom mája uskutočnil za účasti riaditeľa združenia Feman Ing. Eduarda Buraša a starostu obce Vyšné Nemecké Jozefa Danka preveril priebeh stavebných úprav.