Košické združenie FEMAN oslávi v októbri svoje desiate výročie

V utorok 21. septembra sa na pôde SSN v Košiciach uskutočnila Tlačová konferencia, na ktorej riaditeľ košického združenia FEMAN Ing. Eduard Buraš informoval novinárov o podujatiach súvisiacich s ukončením projektu Via Regia, historická vínna cesta Seredne (UA) – Spišská Kapitula. V sobotu 25. septembra 2010 bude v priestoroch Európskeho domu (bývalá kanónia č. 5) v Spišskej Kapitule slávnostné otvorená Historická vínna pivnica, v spolupráci s Biskupským úradom v Spišskej Kapitule. V nedeľu 26. septembra budú pivnica a priestory celého Európskeho domu sprístupnené širokej verejnosti v rámci Dňa otvorených dverí. Vo štvrtok 30. septembra sa v Európskom dome v Spišskej Kapitule uskutoční za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR Natálie Cehlárikovej diskusia pri okrúhlom stole na tému "Ako ďalej na Spiši – pamiatky UNESCO", ich obnova a využitie.

Riaditeľ združenia FEMAN E. Buraš informoval aj o novom projekte Tmavomodrý svet 2010, ktorý sa realizuje v termíne august - december 2010 a je zameraný na prezentáciu umeleckej tvorby, podporu kreatívneho myslenia slabozrakých a nevidiacich detí a mládeže a na odstraňovanie bariér pri ich uplatňovaní v živote.

Na tlačovej konferencii odznela aj informácia o podujatiach súvisiacich s oslavami 10. výročia vzniku združenia FEMAN, ktoré sa budú konať 8. októbra 2010 v priestoroch košického Ferrocentra a ich súčasťou bude aj "Kvapka FEMANU", odber krvi od dobrovoľných darcov.