O pokladoch UNESCO na Spiši

Pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR Natálie Cehlárikovej sa vo štvrtok 30. Septembra 2010 uskutočnila v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule diskusia pri okrúhlom stole na tému: Ako ďalej na Spiši – pamiatky UNESCO, ich obnova, ochrana a využitie. Podnetná diskusia, zorganizovaná združením FEMAN  v rámci projektu Via Regia, s podporou nadácie Hanns Seidel Stiftung podrobne analyzovala aktuálny stav v ochrane a využití vzácnych pamiatok (Spišský hrad, Spišská Kapitula, Spišské podhradie , kostolík v Žehre – 1993, ku ktorým v roku 2009 pribudla Levoča) zapísaných do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Riaditeľ združenia FEMAN Ing.

Eduard Buraš zdôraznil význam pamiatok Spiša, ktoré z kultúrneho hľadiska  predstavujú jedinečný komplex  a z pohľadu rozvoja cestovného ruchu veľký potenciál východného Slovenska. Ich obnova a udržiavanie si však vyžadujú mimoriadnu starostlivosť a pozornosť nielen vlastníkov, či prenajímateľov objektov, ale aj štátu. V tejto súvislosti označil biskupský vikár ThLic. Ľubomír Štefaňák z Biskupského úradu Spišskej diecézy Európsky dom v bývalej kanónii č. 5 za inšpirujúci príklad starostlivosti o spišskokapitulský pamiatkový fond, zo strany združenia FEMAN.

Štátna tajomníčka MK SR Natália Cehláriková v diskusii zdôraznila záujem svojho rezortu o zveľaďovanie pamiatok UNESCO na Spiši a poďakovala sa združeniu FEMAN za prípravu zaujímavého okrúhleho stolu s mimoriadne aktuálnou tematikou. Ing. arch. Pavol Ižvolt, zo sekcie kultúrneho dedičstva MK SR hovoril o dôležitosti dialógu so samosprávou, archívmi a múzeami v regióne a o potrebe uplatňovania moderných metód marketingu v oblasti cestovného ruchu, využívajúceho pamiatkový fond na Spiši.

Vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja PhDr. Jana Kovácsova prítomným predstavila projekt Terra incognita zameraný na využitie pamiatkového fondu košického kraja v oblasti cestovného ruchu a Mgr. Ľubica Dojčárová hovorila o projekte Spišského Jeruzalema, ktorého  duchovným epicentrom by sa mala  stať Spišská Kapitula. Účastníci okrúhleho stola sa potom v sídle Spišskej diecézy v Spišskej kapitule  stretli aj s Mons. prof. ThDr. František Tondrom, dieceznym biskupom Spišskej diecézy.