O vízii Európy bez chudoby

Riaditeľ združenia FEMAN a predseda košickej pobočky Paneurópskej únie Slovensko Ing. Eduard Buraš sa v dňoch 3. – 4. Septembra zúčastnil medzinárodnej konferencie Stratégia 2010 - 2020: šanca pre Európu bez chudoby, ktorá sa konala v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Bolo to pozoruhodné podujatie, na ktorom sa okrem iných vystúpili Karl Habsburg, predseda Paneurópskeho hnutia v Rakúsku, Alain Terrenoire, medzinárodný prezident Paneurópskej únie, Bernd Posselt, prezident Paneurópskej únie Nemecka, poslanci Európskeho parlamentu Eduard Kukan, Anna Záborská a Edit Bauer, aj mnohé iné osobnosti. Ako vyplynulo zo záverov konferencie, v Európskej únii dnes žije približne 80 miliónov ľudí pod hranicou chudoby, čo je veľká výzva pre celú Európu.

"Rok 2010 je Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktorý obyvateľov EU zaväzuje, aby vo väčšej miere uznávali právo ľudí žijúcich v chudobe na plnohodnotný život, aby vytvárali a posilňovali partnerstvá medzi organizáciami usilujúcimi sa o boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a vytvárali nové stimuly k tomuto boju," povedal na margo podujatia E. Buraš. "Je to v konečnom dôsledku náš spoločný boj, pretože chudoba sa dnes týka každého šiesteho človeka v našom okolí," dodal.