Open Space 2010 v Európskom dome

V dňoch 23. – 26. 6. 2010 sa v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule uskutoční workshop Open Space 2010 podporený Národnou agentúrou pre celoživotné vzdelávanie, v rámci projektu NICO – F. Pracovné sústredenie, ktorého sa zúčastní 15 študentov košickej Školy úžitkového výtvarníctva bude venované facilitácii. Program NICO (New Intra-European Communication and Organisation) je zameraný na zvyšovanie úrovne vzdelávania – facilitáciu – pri organizovaní rôznych seminárov a tvorivých dielni, zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok. Workshop vyvrcholí v piatok večer, vernisážou a prezentáciou diel jeho účastníkov v Kultúrnej stodole Európskeho domu.