Otvorenie historickej vínnej pivnice v Spišskej Kapitule

V sobotu 25. septembra sa uskutoční slávnostné otvorenie historickej vínnej pivnice v priestoroch Európskeho domu (bývala kanónia č. 5) v Spišskej Kapitule, v spolupráci s Biskupským úradom v Spišskej Kapitule, v rámci projektu Via Regia - historická vínna cesta Seredne (Ukrajina) - Spišská Kapitula. Uzavrie sa tým jedna z hlavných kapitol projektu združenia FEMAN s ambíciou podporiť cestovný ruch na východnom Slovensku, s dôrazom na región Spiša, v ktorom sa nachádzajú objekty a lokality, zaradené v roku 1993 do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Ide o  Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia hradu - Spišské Podhradie, Spišskú Kapitula a kostolík v Žehre. Spišský hrad pochádza z 12. storočia a patrí k najrozsiahlejším v strednej Európe. História Spišského Podhradia a Spišskej Kapituly úzko súvisí so Spišským hradom. Spišské Podhradie ako podhradská obec sa neskôr stáva samostatným mestečkom s remeslami a poľnohospodárstvom. Spišská Kapitula je malé cirkevné sídlo pozostávajúce zo vzácnych objektov, ktoré slúžia na vykonávanie duchovných a administratívnych funkcií spišského biskupstva.

Gotický kostolík Ducha svätého v Žehre zo 14. storočia má celý interiér zdobený freskami zo 14. a 15. storočia. Fresky tvoria celú obrazáreň a poučenia, akúsi bibliu chudobných, podľa ktorej si veriaci pamätali hlavné pravdy náboženstva. Podľa riaditeľa združenia FEMAN a hlavného koordinátora projektu Ing. Eduarda Buraša by sa Historická vínna pivnica na Via Regia v Spišskej Kapitule mohla stať jednou z atraktívnych zastávok na ceste po turistických zaujímavostiach Spiša.