Púť k sv. Ambrózovi otvorila novú tradíciu v Spišskej Kapitule

Slávnostnou sv. omšou v Katedrále sv. Martina, ktorú celebroval spišský diecézny biskup Mons. František Tondra, sa v sobotu, 25. júna začala v Spišskej Kapitule nová tradícia – púť k sv. Ambrózovi, patrónovi včelárov. Ako zdôraznil Mons. Tondra vo svojej homílii, my ľudia sa môžeme od včiel učiť pilnosti a spolupatričnosti, vedúcej k sladkému výsledku – k medu. Človek môže k týmto vlastnostiam pridať navyše čosi jedinečné – lásku.

Ak vytvára hodnoty v spravodlivom spoločenstve, v tvorivej spolupráci a s láskou, premieňa svet na krásne božie miesto a zveľaďuje ho. Sprievod včelárov z rôznych kútov Slovenska, vyzdobený štandardami, zástavami a rôznymi symbolmi, sa potom vydal hlavnou a jedinou ulicou Spišskej kapituly smerom k dolnej bráne, do priestorov bývalej kanónie č. 5, dnes sídla Európskeho domu, kde sa konalo slávnostné posvätenie včelárskych symbolov a následne aj otvorenie 2. Festivalu vína a medu Via Regia. Účastníci podujatia si tak mohli vychutnať produkty z medu a peľu, vína zo Zakarpatska, Maďarska, slovenské vína z Tibavy, Orechovej a tokajskej oblasti, alebo sa zúčastniť odborných seminárov so včelárskou tematikou.

Súčasťou programu bol aj seminár venovaný životu a pôsobeniu sv. Ambróza, patróna včelárov, milánskeho biskupa a učiteľa cirkvi, ktorý žil vo 4. storočí nášho letopočtu. S prednáškou na túto tému vystúpil cirkevný historik Otec Ľuboslav Hromjak, PhD., rodák zo Spišského Podhradia.