Program 1.festivalu vína a medu "Via Regia" 4. - 6. jún 2010

Piatok 4.6.2010

15:00 - Otvorenie odbornej časti

 • Prezentácia dosiahnutých výsledkov projektu
  "Via Regia/historická vínna cesta Seredné (UA) – Spišská Kapitula (SK)"

Garant: Eduard Buraš / Združenie FEMAN

16:00 - "Zakarpatská vínna cesta"

 • Prezentácia, príklady rozvoja aktívneho cestovného ruchu v Zakarpatskej oblasti a pohraničnej oblasti na Slovensko-ukrajinskej hranici

Garant: Alexander Kovač (Spolok súkromných vinohradov a vinárov Zakarpatska) UA

18:00 - 1.Degustačný večer "Zakarpatskej vínnej cesty" (na vstupenky)

 • Pivnica "Schardone a Seredne"/ Užhorod (UA)
 • Prezentácia a degustácia zakarpatských vín a prezentácia vínnej cesty
  "Via Regia/historická vínna cesta Seredné (UA) – Spišská Kapitula (SK)"

Garant: Alexander Kovač (Spolok súkromných vinohradov a vinárov Zakarpatska) UA

Sobota 5.6.2010

09:00 - príchod účastníkov

10:00-19:00 - 1.Degustačno-predajný deň vín a produktov medu:

 • Tokajské vína - Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa
 • Pivnica Orechová / Slovensko
 • Vína - Eckes / Nemecko
 • Vína- MATE / Burgerland Rakúsko
 • Maďarské tokajské vína- Miškolc / Maďarsko
 • Zakarpatské vína / Ukrajina

10:00-12:00 - "Slovenský med" – 1.odborný seminár

Garant: Ľudovít Gál / Slovenský zväz včelárov Martin Puzder / odborný poradca KSK Slovenského zväzu včelárov

12:00-14:00 - "Včelie produkty" – 2.odborný seminár

Garant: Štefánia Paulenová / Slovenský zväz včelárov

14:00 - Slávnostné otvorenie 1. Festivalu vína a medu - "Via Regia"

 • kultúrny program za účasti účinkujúcich z Mikroregiónu Koromľa, Mikroregiónu OKNA, obce Veľká Tŕňa a Malá Tŕňa, Zakarpatska oblasť
 • predajno-degustačný deň - produktov medu a vína

15:00-17:00 - "Technológia včelárenia v nízkonadstavbových úľových zostavách" 3.odborný seminár

Garant: Michal Vinc / Slovenský zväz včelárov

15:00-17:00 - "POKLADY SLOVENSKÉHO TOKAJA" - výstava a odborný seminár

Garant: Marta Haburová - Združenie pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín Slovenska

Nedeľa 6.6.2010

10:00 - Sv. omša – Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula

11:00-19:00 - 2.Degustačno-predajný deň vín a produktov medu:

 • Tokajské vína - Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa
 • Pivnica Orechová / Slovensko“
 • Vína- Eckes - Nemecko
 • Vína- Burgerland /MATE- Rakúsko
 • Maďarské tokajské vína / Miškolc- Maďarsko
 • Zakarpatské vína / Ukrajina

19:00 Záver 1. Festivalu vína a medu

Podujatie sa organizuje pod záštitou Veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku, Jej Excelencie pani Trine Skymoen.

Sprievodné podujatia

 • "Poklady slovenského Tokaja" - výstava
 • "Význam cezhraničnej spolupráce samospráv na Slovensko-ukrajinskej hranici" - odborný seminár Hanns Seidel Stiftung eV pre zástupcov samospráv, obcí, MVO

Organizátor

 • Združenie FEMAN
 • Združenie pre rozvoj turizmu Mikroregiónu Koromľa a okolie
 • Mikroregión OKNÁ
 • Spolok vinárov a vinohradníkov Zakarpatskej oblasti /Ukrajina
 • Združenie pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín Slovenska
 • Občianske združenie Panónia /Ukrajina
 • Regionálne turisticko-informačné centrum Zakarpatska /Ukrajina

Spoluorganizátor

 • Spiš -View-Trading, spol. s.r.o.

Partneri

 • Slovenský zväz včelárov
 • Pivnica Schardone /UA
 • Vino MATE Burgerland / Rakúsko
 • Weinhouse Eckes und Töchter/ Nemecko
 • TU Košice/ Fakulta BERG/Ústav Geoturizmu
 • REGIA TT spol.s r.o.,- Pivnica Orechová
 • Združenie podnikateľov cestovného ruchu Spiš

Miesto

Európsky dom – Spišská Kapitula

(areál dvora, seminárne miestnosti, čajovňa, drevená stodola)

Kontakt

Združenie FEMAN, Zvonárska 21, 040 01 Košice

Informácie: v pracovných dňoch od 9.00 – 15.00 hod, tel. 055/6250142

e-mail: feman@stonline.sk ; www.feman.sk ; www.vcelari.sk

Vstupné

dospelá osoba – 5,00 Euro/osobu/deň

Dieťa do 5 rokov vstup zdarma, nad 5 rokov – 1,00 Euro/dieťa/deň

Degustácia vín v areály festivalu je zdarma.