S novinármi o Via Regia

Za účasti riaditeľa združenia FEMAN Ing. Eduarda Buraša a prezidentky Združenia pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín Slovenska Magdalény Haburovej sa v utorok 1. júna uskutočnila v Košiciach tlačová konferencia k projektu Via Regia – historická vínna cesta. Riaditeľ združenia FEMAN Eduard Buraš informoval novinárov o prípravách 1. Festivalu vína a medu, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. – 6. júna v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule. Poskytol im tiež informácie o hlavných aktivitách projektu Via Regia a rekonštrukčných prácach na informačnom centre vo Vyšnom Nemeckom a historickej vínnej pivnici v Spišskej Kapitule a zároveň predstavil novú vínnu mapu a vínny navigátor, ktorý by sa mal stať cenným sprievodcom pre všetkých milovníkov vína a turistiky na trase Spišská Kapitula – Seredne, v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Jedným z partnerov v projekte Via Regia je aj Združenie pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín Slovenska, ktorého predstaviteľka M. Haburova informovala o hlavných aktivitách združenia, ktoré bude prezentovať aj na 1. Festivale vína a medu v Spišskej Kapitule.