Tmavomodrý svet v Spišskej Kapitule

V prostredí Európskeho domu v Spišskej Kapitule sa počas uplynulého víkendu (22. – 23. októbra) naplno rozbehli tvorivé dielne v rámci projektu Tmavomodrý svet, ktorého ambíciou je prezentovať umeleckú tvorbu, kreatívne myslenie ale aj kultúrny program, tvorený slabozrakými a nevidiacimi deťmi. Trénovanie priestorovej orientácie v zákutiach gotickej architektúry bývalej kanónie č. 5, ale i fotografická tvorba, s dôrazom na portrét, priniesli účastníkom stretnutia mnoho zaujímavých zážitkov a nové skúsenosti.

Cieľom organizátora projektu, združenia FEMAN, bolo zvýšiť sebavedomie i samostatnosť pri trénovaní sebaobsluhy a umeleckého spracovania fotografie, ale tiež rúcanie bariér medzi zrakovo postihnutou a zdravou mládežou. Posilňovali sa manuálne zručnosti a inšpirovalo tvorivé myslenie, v súlade so zámermi "Tmavomodrého sveta" podporeného nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Spociety Foundation a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, v partnerstve so Združením priateľov základnej školy internátne pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.  V rámci projektu, počas ktorého prebiehajú kreatívne tvorivé dielne v Levoči aj v zariadení pre hluchoslepých Maják v Zdobe, sa uskutoční koncert v Levoči (15. novembra) a v Košiciach (17. decembra 2010).