Turizmus bez hraníc stojí na komunikácii

"Základným pilierom cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu je intenzívna komunikácia na oboch stranách hranice," povedal vo svojom vystúpení na konferencii "Turizmus bez hraníc" v maďarskom Miškolci  riaditeľ košického združenia FEMAN Ing. Eduard Buraš. Na podujatí, pripravenom v rámci projektu vytvárania spoločných turistických produktov a ich propagácie, zameranom na podporu cezhraničnej spolupráce Maďarska a Slovenska 2007 – 2013, prezentoval historickú vínnu cestu Via regia, orientovanú na rozvoj turistiky. "Náš projekt nadväzuje na historické tradície spájajúce vinárske regióny západnej Ukrajiny a východného Slovenska, obec Seredne v Zakarpatsku a Spišskú Kapitulu, kde koncom septembra otvárame zrekonštruovanú historickú vínnu pivnicu. Som presvedčený, že turizmus bez hraníc môže byť veľkým prínosom pre rozvoj cestovného ruchu v severnom Maďarsku a na východnom Slovensku. Je ale nevyhnutné zabezpečiť trvalú udržateľnosť takto zameraných projektov, pretože rozvoj cestovného ruchu je neustály proces opierajúci sa o prírodné, kultúrne a historické zaujímavosti, ale tiež o kvalitné služby a dobré nápady," povedal E. Buraš.

Konferenciu otvoril zástupca prednostu župy Borsod – Abaúj - Zemplén Zsolt Gergely, ktorý vyjadril radosť nad tým, že projekt "Turizmus bez hraníc" vykročil správnou cestou a bude pokračovať. V rovnako optimistickom duchu vystúpil aj zástupca primátora mesta Spišská Nová Ves, ktoré je partnerom Miskolca v projekte, Miroslav Semeš. Cieľom projektu je rozvoj existujúcich atrakcií prostredníctvom reálnych produktových balíkov, pozdĺž troch tematických ciest: gotickej, železnej a Ceste po hradoch a zámkoch.