Via Regia pod drobnohľadom

Zástupca EEA and Norway Grants (Nórsky finančný mechanizmus) Roderick Ackermann navštívil v minulých dňoch (15. 7. 2010) sídlo združenia FEMAN v Košiciach ako aj Európsky dom v Spišskej Kapitule, aby sa oboznámil s realizáciou projektu Via Regia – historická vínna cesta Seredne – Spišská Kapitula.

Zaujímal sa predovšetkým o účasť ukrajinských partnerov v projekte, ktorý je spolufinancovaný aj z Nórskeho finančného mechanizmu a ktorého poslaním je podpora cestovného ruchu a vínnej turistiky v oblasti zakarpatskej Ukrajiny a východného Slovenska. Riaditeľ združenia FEMAN Ing. Eduard Buráš hosťa podrobne informoval o dosiahnutých výsledkoch a prebiehajúcich aktivitách v rámci projektu, najmä s dôrazom na hotové produkty (Vínna mapa, Vínny navigátor, informačné materiály, audiovizuálne výstupy, internetové stránky, atď.) ako aj z pohľadu prezentácie a marketingu súvisiaceho s projektom.