Via Regia s vínnou mapou

Vínny navigátor, ako súčasť projektu Via Regia – historické vínna cesta, v týchto dňoch doplnila vínna mapa. Oba materiály, ktoré poslúžia všetkým milovníkom vína a turistiky sú výsledkom spolupráce združenia FEMAN s Ústavom Geoturizmu fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach. Prehľadným spôsobom prezentujú historickú vínnu cestu spájajúcu obec Seredné na západnej Ukrajine s východoslovenským regiónom a Spišskou Kapitulou. Na stredajšom pracovnom stretnutí sa riaditeľ združenia FEMAN Ing. Eduard Buráš zhodol s riaditeľom Ústavu Geoturizmu fakulty BERG Prof. Ing. Pavlom Rybárom, PhD., v názore, že vínna mapa umožní efektívnejšie využívať turistický potenciál regiónu východného Slovenska.

Partnermi projektu Via Regia sú na slovenskej strane združenie pre rozvoj turizmu v mikroregióne Koromľa a okolie, Mikroregión okná, Regia TT spol. s.r.o., Pivnica Orechová a na ukrajinslej strane Obec Seredné, Spolok súkromných vinárov a vinohradov zakarpatska, Regionálne turisticko-informačné centrum Zakarpatska. Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vínna mapa aj vínny navigátor budú k dispozícii účastníkom 1. Festivalu vína a medu, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. – 6. júna v Európskom dome v Spišskej Kapitule, ako aj cestovným a informačným kanceláriám a centrám v regióne.