Via Regia s vínnym navigátorom


Súčasťou projektu Via Regia – historická vínna cesta je vydanie vínneho navigátora a vínnej mapy, ktoré poslúžia ako nevyhnutní sprievodcovia pre všetkých milovníkov vína a turistiky. Materiály sú výsledkom spolupráce združenia FEMAN s Ústavom Geoturizmu fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach. Pre všetkých záujemcov budú k dispozícii v cestovných kanceláriách a informačných centrách východného Slovenska. Prehľadným spôsobom prezentujú historickú vínnu cestu spájajúcu obec Seredné na západnej Ukrajine s východoslovenským regiónom a Spišskou Kapitulou, cestu, ktorou po stáročia putovalo víno zo zakarpatských a tokajských pivníc na Spiš a ďalej na sever, do Poľska.  Ako sa uvádza vo vínnom navigátorovi: „História pestovania viniča a výroba vín v regióne sú dokumentmi dokázané už od štrnásteho storočia, ale až po druhej svetovej vojne sa začal v oblasti pestovať vinič vo veľkom.“

Ako potvrdilo pracovné  stretnutie riaditeľa združenia FEMAN Ing. Eduarda Buráša a riaditeľa Ústavu Geoturizmu fakulty BERG Prof. Ing. Pavla Rybára, PhD., mapa aj navigátor určite prispejú k lepšiemu poznaniu turistických zaujímavosti celého východného Slovenska.