Naši partneri

 

 • Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Bratislava
 • Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Bratislava
 • Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko, Bratislava
 • Rakúske kultúrne fórum, Bratislava
 • Goethe Institut, Bratislava
 • Hanns Seidel Stiftung eV, Budapest/Maďarsko
 • Štátna vedecká knižnica, Košice
 • Klub národnostných menšín, Košice
 • Humboldt Institut, Bratislava
 • Mesto Košice
 • Mestská časť Košice - Krásna
 • Košický samosprávny kraj
 • Obce – Malčice, Sokoľ, Rozhanovce
 • Mikroregióny - Koromľa, Okná, Borolo
 • Úrad hraničnej a cudzineckej polície, Sobrance
 • IHK – Obchodná a priemyselná komora Horného Franska, Bayreuth, Nemecko
 • GAB - Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen m.b.H, Duderstadt/Nemecko
 • Jugendtreff INSIDE, Eynatten / Belgicko
 • Deutsche Jugend in Europa , Hannover / Nemecko
 • CID - Conseil International de la Danse , Atény / Grécko
 • IGF – International Union of Folklore Association, Messina / Taliansko
 • Folklorni sdružení České republiky, Praha