Tmavomodrý svet 2010

Združenie FEMAN v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko v Košiciach a Združením priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, za finančnej podpory Nadácie otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) odštartovalo projekt „Tmavomodrý svet 2010“. Cieľom projektu je prezentovať umeleckú tvorbu, kreatívne myslenie a kultúrny program tvorený slabozrakými a nevidiacimi deťmi a mládežou, vytvárať pocit rovnocennosti a odstraňovať bariéry medzi zrakovo postihnutou mládežou a ich zdravými rovesníkmi, zvýšiť sebavedomie zrakovo hendikepovaných prostredníctvom novonadobudnutých zručností a uľahčiť im budúce uplatnenie vo svete vidiacich. Aktivity projektu sú rozdelené do štyroch základných pilierov: priestorová orientácia a  pohyb slabozrakých, kreatívna tvorba (maľba,  tanec, spev, hudba), sebaobsluha a masmediálne zručnosti.

V rámci projektu sa uskutoční niekoľko sprievodných podujatí, na ktorý sa v rámci integračnej snahy okrem tvorby zrakovo postihnutej mládeže odprezentujú aj lokálne umelecké telesá, umelecké školy a jednotlivci.

Termíny koncertov: 29.09.2010, od 16:00 hodiny, priestory kultúrnej stodoly Európskeho domu v Spišskej Kapitule, 15.11.2010, od 17:00, priestory základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči (koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich), 17.12.2010, od 18:00, priestory veľkej sály historickej radnice mesta Košice (predvianočný benefičný koncert).