Ponúkame

  1. Spišská Kapitula - priestory Európskeho domu v Spišskej kapitule(Spišské Podhradie), vhodné na organizovanie kultúrnych podujatí, recepcií, firemných dní, seminárov a kreatívnych dielni.
  2. Vzdelávanie pre samosprávy – voľby, zákony, marketing, komunikácia, mediálne tréningy.
    Priestory v európskom dome Spišská Kapitula sú ideálne na jednodňové akcie, zamerané na školenie zamestnancov v oblasti zákonov, komunikácie a mediálnych tréningov. Spišská Kapitula je lokalita, ktorá v každom človeku zanecháva jedinečné zážitky, ktoré umocňuje atmosféra plná pohody.
  3. Kultúrne programy – pre organizátorov kultúrno-spoločenských podujatí zabezpečíme zaujímavé programy z mnohých krajín. Festival FEMAN ponúka množstvo kvalitných kontaktov na umelcov z celého sveta.
  4. Lektorov v oblasti samosprávy, marketingu, komunikácie a mediálnych tréningov. Počas 9-ročného pôsobenia spoločnosti FEMAN sme organizovali stovky seminárov a školení v oblasti volieb, samosprávy, cezhraničnej spolupráce, marketingu, mediálnych tréningov v Košiciach a okolí, ale aj v priestoroch Európskeho domu Spišská Kapitula.
  5. Poradenstvo pri organizovaní eventov
  6. Príprava a spracovanie projektov na podávanie žiadostí o získanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov a programov EÚ. Naša spoločnosť FEMAN získala zo zdrojov EÚ viac ako 500.000 Eur v rokoch 2003 – 2009.
  7. Spoluprácu pri organizovaní charitatívnych projektov