Kamióny pomoci

  • Naša spoločnosť FEMAN zabezpečuje v spolupráci s partnerskými organizáciami v Nemecku a hlavne v spolupráci s GAB - Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen m.b.H, Duderstadt/Nemecko dovoz pomôcok, technického vybavenia i materiálu pre nemocnice, domovy sociálnych starostlivosti i jednotlivcov od roku 2004 v pôsobnosti Mesta Košice a Košického samosprávneho kraja ( od roku 2004 – 2009 vrátane, bolo obdarovaných 48 subjektov a inštitúcií vo viac ako 20 miestach Východného Slovenska)
  • Na tejto stránke sa vždy a včas dozviete o plánovanom dovoze ďalších pomôcok a nájdete tu aj ich fotografie