Projekt NICO – F

Názov projektu: NICO-F
Číslo projektu: SK/08/LDV/PART-83420361
Dĺžka trvania projektu: 2009 – 2010
Schválený grant: 14 000 EUR
 
Partnerské organizácie:
Motesverkstan – Švédsko, Štokholm
Samospráva mesta Izmir - Turecko, Izmir
ICD - Inštitút pre kultúrnu diplomaciu - Nemecko, Berlín
Združenie pre vzdelávanie dospelých - Poľsko, Krakow
FEMAN, Slovensko - Európska kultúrna spoločnosť- SK, Košice
 

Cieľom partnerstva NICO-F je:

  1. Posilňovanie práce medzikultúrnych komunikačných organizácií prostredníctvom FACILITÁCIE.
  2. Zdokonaliť vnútroeurópsky dialóg a prostredníctvom toho prispieť k Lisabonskej stratégii, zameranej na vytvorenie takej Európy, ktorá by bola viac konkurencie schopná a viac dynamická svojou odbornosťou v ekonomickej oblasti.
  3. Výcvik odbornej cieľovej skupiny Medzinárodného programu koordinátorov a trénerov /Intercultural Program Coordinators and Trainers – IPCT/, vrátane investigatívnej pracovnej skupiny, podporovanej profesionálnymi FACILITAČNÝMI trénermi.
  4. Počas partnerstva Leonardo im dať príležitosť pracovať v rôznych zoskupeniach a priniesť spoločne „know-how“ rôznych krajín.
  5. Rozšírenie poznatkov o facilitačných metódach v rámci siete európskych IPCT a príležitosť celoživotného vzdelávania spoločenstva.

Ciele partnerstva budú naplnené nasledujúcimi postupmi:

  1. Založenie siete medzikultúrnych komunikačných organizácií, ktoré majú záujem použiť prispôsobiť FACILITAČNÉ metódy, vrátane trénerov už špecializovaných v oblasti FACILITÁCIE.
  2. Založenie tímu IPCT, ktorý vykoná analýzu potrieb.
  3. Identifikácia vhodných FACILITAČNÝCH metód.