Realizované projekty EÚ

Obdobie: od roku 2003 - 2009

Granty, zmluvy, alebo pôžičky získané počas posledných rokov 2003 – 2009 z európskych inštitúcií, EHS, NFM, ERF alebo od členských štátov EÚ, mimo získaných finančných prostriedkov zdrojov v Slovenskej republike a inštitúcií pôsobiacich na Slovensku.

Názov / číslo  projektu Rozpočtová položka ES, ERF, ESF, NFM  alebo iný zdroj Čiastka (EUR) Dátum udelenia
„Karpatský Euroregión a jeho možnosti pre mladých“
SK-511-24-2003-R3
ES / Projekt Mládež Akcia 5   8.335,00 01.08.2003
Drop in centre „ALPHA“
SK-21-124-2003-R5
ES – EDS / Akcia 2   1.110,00 21.01.2004
„Dance workshop for Youth“
SK-11-67-2004-R2
ES / Projekt Mládež Akcia 1   7.470,00 25.08.2004
„Markterschließung für oberfränkische Unternehmen in der Slowakei“
ARGE 28
Projekt-Nr.10.15-3
ES / HWK Niederbayern /IHK Oberfranken 15.717,00 20.09.2004
6th European Cultural Festival of the nations and National Minorities FEMAN 2005
No.8106-2005-IVF
International Visegrad Fund     9.000,00 5. 05. 2005
6th European Cultural Festival of the nations and National Minorities FEMAN 2005 Nr. 75/04-I/33-4.1
Šanca pre rovnosť....
CEI – Central European Initiative ESF / EQUAL   12.000,00 205.000,00 23.6.2005 14. 03. 2005
„Old neighbours, new possibilities...“
East Slowakia/ West Ukraina
External Actions of the European Community
Nr. 2003-004-995-03-12-016
PHARE
  51.204,00 06. 10. 2005
Drop in centre – European multicultural centre
SK-21-96-2005-R4
ES – EDS / Akcia 2      3.100,00 17. 10. 2005
„Mladí ľudia, odpad a umenie“
SK-11-81-2005-R3
ES / Projekt Mládež Akcia 1   11.194,00 19. 06. 2005
NILE 2 - Network Intercultural Learning in Europe  No. 224790-CP-1-2005-1-DE-Grundtvig-G4PP is estimated at EURO     -     514.066,00 SK FEMAN Total budget
NILE-transnational workshop Košice
         9.633,00    10.800,00 2./4.02.2006
„Second touch“
SK-512-3-2006-R1
National Agency for the Youth Programme / IUVENTA    11.144,00 30. 03. 2006
„EUROPA ZUG“ in Košice Mit-Ost Berlin
RWE Košice     - 40.000,-SKK
HSS SK            - 30.000,-SKK
1.Stavebná       - 30.000,-SKK
ZTS Brno         -150.000,-SKK
      3.000,00         6.600,00 27.04. 2006
Socrates National Agency GRU2/PN/2006/02          980,00 19.12.2006
8th European Cultural Festival of the nations and National Minorities FEMAN 2007 CEI – Central European Initiative     10.840,00   29.05. 2007
       
Leonardo da Vinci-príprvaná návšteva SK/07/LDV/PV-73311198          906,00 14.01.2008
Leonardo da Vinci-
PARTNERSTVÁ
NICO-F
SK/08/LDV/PART-83420361     14.000,00 11.08.2008
Európsky sociálny fond / Zamestnanosť a sociálna inklúzia
„Chránená dielna pre občana s ťažkám postihom“ –UPSVaR KE
Dohoda č.13/§56/2008/NP II-2       8.277,24 21.11.2008
NFM a ŠR SR/NPOA
„VIA Reggia/Seredné-Spišská Kapitula
SK 0056/NPOA/10 10% vlastné zdroje     99.000,00     11.000,00 11.02.2009
Spolu k 1.04.2009   510.300,24