Via Regia

Historická vínna cesta Seredné (UA) – Spišská Kapitula (SK)

Cestovný ruch bol odjakživa nástrojom na čo najlepšiu propagáciu určitého regiónu tak, aby sa podporili aktivity v oblasti hospodárstva, kultúry, športu, či ekonomiky. V mnohých krajinách slúži cestovný ruch k ekonomickej stabilite regiónov a miest a aj napriek tomu, že sa jedná predovšetkým o Západnú Európu, ovocie vie prinášať aj v postkomunistických krajinách.

Slovensko je krajina, ktorá by mohla investovať do svojej propagácie viac finančných prostriedkov a mohla by tak podporiť zaostalejšie regióny, ktoré majú čo ponúknuť.

Takýmto malým regiónom je aj pohraničná oblasť Slovenska s Ukrajinou, kde pred pár rokmi vznikli 2 mikroregióny. Mikroregióny Koromľa a Okná sú združenia obcí okresu Sobrance, ktoré spolu združujú 18 obcí a vznikli za účelom všestranného rozvoja týchto regiónov a zlepšenia podmienok pre život ich obyvateľov.

Na strane nášho východného suseda Ukrajiny je cestovný ruch na podobnej úrovni ako na Slovensku, len s jedným malým rozdielom. Schengénska hranica. Občianske združenie Panónia a aj Spolok súkromných vinárov a vinohradníkov Zakarpatska vyvíjajú aktivity smerom na východ Ukrajiny, pretože dostať sa cez hranicu do krajín Európskej únie je mnohokrát problém.

Tento projekt – VIA REGIA, historická vínna cesta Seredné – Spišská Kapitula, by mal pomôcť rozvoju pohraničným mikroregiónom Koromľa a Okná a ponúknuť občanom Európskej Únie a Ukrajiny spoznávať krásy týchto lokalít.

Hlavným cieľom projektu VIA REGIA je podporiť rozvoj cestovného ruchu Mikroregiónov Koromľa a Okná a prostredníctvom netradičnej Historickej vínnej cesty Seredné – Spišská Kapitula zlepšiť podmienky cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Produktom pre región bude samotná Historická Vínna cesta VIA REGIA, ktorá bude mať niekoľko možných variantov a bude zahŕňať spoznávanie rôznych destinácií, histórie, kultúry a oddychu na trase zo Spiša až na Ukrajinu práve cez pohraničné regióny. Súčasťou tejto cesty bude množstvo ochutnávok vína ako hlavného vývozného artikla oblastí okresu Sobrance a ochutnávok vín zo Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

Slovensko-európska kultúrna spoločnosť FEMAN využila možnosť financovania projektu z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ako pokračovanie a nadviazanie projektu „Starí susedia, nové možnosti“, podporeného z prostriedkov PHARE v rokoch 2005/2006.

Mapa

Mapa historickej vinnej cesty Via Regia

Partneri

  • Mikroregión Koromľa a okolie
  • Mikroregión Okná
  • Občianske združenie Panónia (Ukrajina)
  • Spolok súkromných vinohradníkov a vinárov Zakarpatska (Ukrajina)
  • Hanns Seidel Stiftung, eV

"Financované z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky."