Projekty

Cezhraničná spolupráca pre Ukrajinu a Slovensko - CBC4US (rok 2021)

Tmavomodrý svet                                         (rok 2020 / MK SR)

Rozprávkoví detektívi.......                            (rok 2020 / MK SR)

Ako nevidiaci menia svet hudby-IV.              (rok 2020 / MK SR)

MACIKY 2020                                                 (rok 2020 / MS SR)

Ako nevidiaci menia svet hudby-III.           (rok 2019 / MK SR)

Biele PLACHTY                                           (rok 2019 / MK SR)

Svetlo - Voda - Hudba -Tanec                     (rok 2019 / MK SR)

Rozprávkoví detektívi.......                          (rok 2019 / MK SR)

Povediem Ťa k pamiatkam UNESCO          (rok 2019 / MK SR)

Tmavomodrý svet                                       (rok 2019 / MK SR)

Sociálna inklúzia v kultúre III.                    (rok 2019 / MK SR)

Ako nevidiaci menia svet hudby -II.      (rok 2018 / MK SR)

Svetlo - Voda - Hudba - Tanec               (rok 2018 / MK SR)

Povediem ŤA TMOU                             (rok 2018 / MK SR)

Tmavomodrý svet                                 (rok 2018 / MK SR)

S.I.K                                                     (rok 2018 / MK SR)

Ako nevidiaci menia svet hudby     (rok 2017 / MK SR)

Sociálna inklúzia v kultúre - II        (rok 2017 / MK SR)

Svetlo - Voda - Tma                        (rok 2017 / MK SR)

Tmavomodrý svet                           (rok 2017 / MK SR)

Tmavomodrý svet                     (rok 2016 / MK SR)

Spišský GRADUÁL              (rok 2012 / MK SR)

 Dni UKRAJINY 2015 - 2020                 (Mesto Košice, Letisko Košice, K13......)

"SVETLO v TME"                                (rok 2014 / MF SR)

Tmavomodrý svet                         (rok 2010 / Nadácia otvorenje spoločnosti )

Via Regia , Historická vínna cesta Seredné (UA) - Spišská Kapitula (SK), (roky 2019 -2010)

Medzinárodné ekonomické fórum Košice (rok 2009)

Kamióny pomoci ( Nemecko, Goettingen a Duderstadt, 2005 - 2015)

Schengen                                     (rok 2003 - 2010, Hanns-Seidel-Stiftung s.V.,)

NICO – F                                        (rok 2009 -2010)

Festival FEMAN- Via Regia DAY     (rok 2010)

Projekty realizované (2003 -2010) z program EU a finančných mechanizmov EHS