Vzdelávanie

V roku 2009 pripravujeme v spolupráci s Hanns Seidel Stiftung e.V tieto aktivity zamerané na vzdelávanie:

  1. Semináre pre samosprávy na Východnom Slovensku a v Európskom dome Spišská Kapitula
  2. Konferencie o bezpečnosti na Slovensko – Ukrajinských hraniciach
  3. Semináre o cezhraničnej spolupráci
  4. Semináre o Schengene
  5. Letná politická akadémia v Európskom dome v Spišská Kapitula

O aktuálnych seminároch budeme informovať vždy pred ich konaním a včas.