3. stretnutie v rámci projektu ,,ERASMUS+ NOWY POWER SENIORA"

V dňoch 18. až 20. mája 2023 sa uskutoční už v poradí tretie stretnutie v rámci projektu ERASMUS+ nová sila seniora", ktorého dejiskom budú tento krát Košice.

Bohatý program nájdete v priložených dokumentoch a to tak v slovenskom ako aj v poľskom jazyku.