POZVÁNKA NA VERNISÁŽ

Združenie FEMAN vás týmto pozýva na otvorenie výstavy 25 ks bábik, ručne zdobených – cárov, cárovien, dvorných dám, v ruských ľudových a svetských kostýmoch 17. až 19. Storočia, ktorá vznikla v roku 2003 (Festival FEMAN2003/Európsky kultúrny festival národov a národnosti) pri príležitosti 300-stého výročia založenia mesta Peterburg a 25 ks bábik, ktoré prezentujeme pri príležitosti 20.výročia nášho vzniku, ktoré sú uložené v archíve výstav nášho združenia.

Bábiky ruských umelcov evokujú dejiny mesta, ktoré sa odrážali v odeve. Časť tejto kolekcie sa nachádza v múzeu bábik v Dillí a v súkromných zbierkach v Nemecku, Francúzsku a Dánsku a kolekcia 250 bábik putovala po Európe....... a v roku 2003, priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach  ju otváral riaditeľ  Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, pán Sergej Sizov.

Termín: 1.6. - 31.8.2021 ;     Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice

Termín: 01. - 30.9.2021   ;    Miesto: Nezábudka, Poľovnícka 8; Košice

Termín:  05. – 31.10.2021 ;  Miesto:  Ruské centrum vedy a kultúry, Bratislava