Združenie FEMAN získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka SR pre roky 2007 - 2013