Kontakt

Ing. Eduard Buraš

riaditeľ
E-mail: feman@stonline.sk

Združenie FEMAN
Zvonárska 23, 040 01 Košice
Slovenská republika
www.feman.sk

PhDr. Iveta Hajzerová

Ekonomické oddelenie

Eva Burašová

Európsky dom Spišská Kapitula
E-mail: feman@stonline.sk

 

Rada patrónov:

Mgr. Viktória Rozsypalová  - predsedníčka

Eva Burašová - podpredsedníčka

Ing. Eduard Buraš - člen