Kontakt

Ing. Eduard Buraš

riaditeľ
E-mail: feman@stonline.sk  (adresa platná do 31/10/2020)

           feman@feman.sk  (adresa platná od 01/11/2020)          

Združenie FEMAN
Zvonárska 23, 040 01 Košice
Slovenská republika
www.feman.sk

IČO: 319 616 81              DIČ: 202 155 83 74

Bankové spojenie:            SK87 1111 0000 0010 3733 1000

SWIFT/BIC:                     UNCRSKBX

 

PhDr. Iveta Hajzerová

Ekonomické oddelenie

 

Eva Burašová

Európsky dom Spišská Kapitula
E-mail: feman@stonline.sk

 

Projektový manažéri:

Mgr. Tomáš Harbuľák

Mgr. Richard Buraš

 

Rada patrónov:

Mgr. Viktória Rozsypalová  - predsedníčka

         Eva Burašová                - podpredsedníčka

Ing. Eduard Buraš                 - člen

Mgr. Tomáš Harbuľák         - zapisovateľ