Kontakt

Ing. Eduard Buraš

riaditeľ

E-mail:  feman@feman.sk  (adresa platná od 01/01/2020)         

Združenie FEMAN
Zvonárska 23, 040 01 Košice
Slovenská republika
www.feman.sk

IČO: 319 616 81              DIČ: 202 155 83 74

Bankové spojenie:            SK87 1111 0000 0010 3733 1000

SWIFT/BIC:                     UNCRSKBX

 

Jaroslav Fašanok

Ekonomické oddelenie

 

Eva Burašová

E-mail: feman@feman.sk

 

Projektový manažéri:

Mgr. Tomáš Harbuľák

Mgr. Richard Buraš

 

Rada patrónov:

Mgr. Viktória Rozsypalová    - predsedníčka

         Eva Burašová                - podpredsedníčka

Ing. Eduard Buraš                 - člen

Mgr. Tomáš Harbuľák           - zapisovateľ