O nás

Názov

Združenie FEMAN
Slovensko-európska kultúrna spoločnosť

Logo

Logotyp Feman

Sídlo

Zvonárska 23, 040 01 Košice, Slovensko

Právna forma

Občianske združenie, podľa zákona č. 83/1990 Zb.

Dátum založenia

4.9.2000
registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 4. 9. 2000, číslo spisu VVS/1 - 900/90 - 17294

Orgány združenia

  1. Rada patrónov
  2. Valné zhromaždenie členov
  3. Riaditeľ

Rada patrónov

Predseda: Ing. Alica Fedoríková
Podpredseda: Eva Burašová
Člen: Ing. Eduard Buraš

Riaditeľ združenia/štatutár

Ing. Eduard Buraš

Základné ciele

  • Rozvoj regiónu Východného Slovenska v oblasti cestovného ruchu
  • Vzdelávanie spoločnosti v sociálnej, kultúrnej, verejnej a občianskej oblasti
  • Organizovanie charitatívnych podujatí
  • Organizovanie kultúrno spoločenských podujatí
  • Organizovanie podujatí pre mládež
  • Podporovať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu