O nás

Názov

Združenie FEMAN
Slovensko-európska kultúrna spoločnosť

Logo

Logotyp Feman

Sídlo

Zvonárska 23, 040 01 Košice, Slovensko

Právna forma

Občianske združenie, podľa zákona č. 83/1990 Zb.

Dátum založenia

04.09.2000
registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 4. 9. 2000, číslo spisu VVS/1 - 900/90 - 17294

Orgány združenia

 1. Rada patrónov
 2. Valné zhromaždenie členov
 3. Riaditeľ

Rada patrónov

Predseda:       Mgr. Viktória Rozsypalová
Podpredseda:         Eva Burašová
Člen:               Ing. Eduard Buraš

Riaditeľ združenia/štatutár

Ing. Eduard Buraš

Základné ciele

 • Rozvoj regiónu Východného Slovenska v oblasti cestovného ruchu
 • Cezhraničná spolupráca s Ukrajinou, kultúrna výmena a rozvoj cestovného ruchu
 • Vzdelávanie spoločnosti v sociálnej, kultúrnej, verejnej a občianskej oblasti
 • Organizovanie charitatívnych podujatí
 • Organizovanie kultúrno spoločenských podujatí
 • Organizovanie podujatí pre mládež
 • Podporovať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu
 • Podpora osôb, deti a mládeže so zdravotným znevýhodnením  a detí z detských domovov / Centrá pre deti a rodiny
 • Podpora aktivít a realizácia projektov zameraných na spoluprácu národnostných menšín na Slovensku a v okolitých krajinách
 • Podpora aktivít a realizácia projektov zameraných na rozvoj duchovného a sakrálneho turizmu
 • Prezentácia Mesta Košice a Slovenskej republiky v zahraničí v rámci realizácie aktivít a podporených projektov cezhraničnej spolupráce z finančných mechanizmov EHS, NFM, ENI, V4......
 • Vytváranie partnerstiev miest a obcí, občianských združení, kultúrnych spolkov a mimovládnych organizácií