Referencie

Kultúra

 • Festival FEMAN – európsky kultúrny festival národov a národností, pripravovaný každoročne od roku 2000
 • Večer burgenlandskej kultúry
 • Slovensko – nemecké dni porozumenia, pripravované každoročne od roku 2001
 • My ľudia – národy a národností / East and West
 • Opera ako ju nepoznáme...
 • Umelecký plenér, Spišská Kapitula – medzinárodné stretnutie umelcov
 • Medzinárodný travertínový workshop – Európsky dom Spišská Kapitula
 • 10. december – Deň ľudských práv

Hospodársky život

 • Slovensko – nemecké stretnutie podnikateľov, realizované od roku 2003
 • Pracovné konferencie na medzinárodnej úrovni, napr. organizačno – technická realizácia Konferencie Asociácie európskych novinárov ( Spišská Kapitula 2004)
 • Európsky sociálny fond – IS Equal – Projekt "Šanca na rovnosť..."
 • Cezhraničná spolupráca pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensko-ukrajinskom pohraničí

Vzdelanosť a informovanosť

 • "Spring of Europe" – "Európska jar", v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu – Spišská Kapitula
 • Schumannov deň – pri príležitosti dňa Európskej únie
 • Konferencia o bezpečnosti, v spolupráci s Krajským úradom v Košiciach
 • Organizácia Valného zhromaždenia Paneurópskej únie Slovenska, Spišská Kapitula
 • Konferencia pri príležitosti "Dňa ľudských práv"
 • Semináre na aktuálne spoločenské témy
 • "Starí susedia, nové možnosti..." – v rámci PHARE
 • "Network Intercultural Learning In Europe – NILE"
 • "Európsky vlak 2006"
 • Deň Holandska
 • Akadémia pre mladých regionálnych politikov – Spišská Kapitula
 • NICO-F / medzinárodný projekt pre nových facilitátorov

Sociálna sféra

 • Tmavomodrý svet – projekt pre slabozraké a nevidiace deti
 • "Kamióny pomoci" - Združenie FEMAN zabezpečuje v spolupráci s partnerskými organizáciami v Nemecku, dovoz pomôcok, technického vybavenia i zdravotníckeho materiálu pre nemocnice, domovy sociálnych starostlivosti i jednotlivcov

Aktivity pre mládež

 • Letná akadémia pre mládež (od roku 2000).
 • Projekty v rámci programu Európskej únie MLÁDEŽ
 • "Odpad, umenie a mladí ľudia" – medzinárodná  mládežnícka výmena.
 • Mosty mladých /Brücken – 2EU, Duderstadt/Nemecko
 • Workshopy a kreatívne dielne – Spišská Kapitula
 • Aktuálne výzvy pre mladých v rámci podporných programov a výziev EU

Vzdelávanie v oblasti samosprávy

 • Pre pracovníkov v samospráve
 • Pre poslancov miestnych, mestských a obecných zastupitelsiev
 • zákon o samospráve vyšších územných celkov – č.302/2001 z.z
 • zákon o voľbách do orgánov samosprávy – č.303/2001 z.z
 • zákon o majetku vyšších územných celkov – č.446/2001 z.z
 • zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy – č.523/2004 z.z
 • Schengen – vonkajšia hranica Európskej únie