Referencie

"DNI UKRAJINY" / projekt cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou

 • realizovaný od roku 2015 nepretržite s partnermi zo Slovenska a Ukrajiny,ako jeden zo svojich kľúčových projektov, výnimočný projekt svojim obsahom a charakterom na Slovensku, zameraný na podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou, ktorého súčasťou programu od jeho vzniku bolo a je:
 • Výstava umeleckých diel, dizajnu, galérií a fotografií, obrazov umelcov z Ukrajiny
 • Výstava organizovaná v spolupráci s SNM-Múzezeom ukrajinskej kultúry vo Svidníku
 • "Módne ilustrácie" - prezantácia módy a dizajnu z Ukrajiny
 • Prezentácia ľudových súborov, umeleckých telies, súborov moderného tanca a umenia z celej Ukrajiny
 • Slovensko - Ukrajinské podnikateľské fórum / SUF, zamerané na ekonomickú a hospodársku spoluprácu
 • Prezentácia partnerského mesta "Užhorod" v Košiciach
 • Prezentácia mesta "Novodnistrovsk" v Košiciach
 • Podpis partnerských zmlúv a dohôd medzi organizáciami a samosprávami zo Slovenska a Ukrajiny
 • "Slovensko - Ukrajinské dni športu" / Petanque
 • Výchovné koncerty v Centre detí a mládeže v Košiciach
 • Umelecký plenér – medzinárodné stretnutie umelcov zo Slovenska a Ukrajiny
 • "Modernizácia samospráv a cezhraničná spolupráca miest a obci na SK / UA"
 • "Kulinaria - prezentácia tradičných gastronomických jedál, receptov a nápojov z Ukrajiny"
 • "Informačné dni pre študentov z Ukrajiny" v spolupráci s TUKE a UPJŠ v Košiciach
 • Prezentácia presídlených ukrajinských univerzít z Krymu a Donbasu v Košiciach
 • Umelecký program a vystúpenia zástupcov Zväzu Rusínov a Ukrajincov  SR pravidelne v jednotlivých ročníkoch podujatia
 • "Deň VYŠÍVANKY" v Košiciach
 • "Slovensko -Ukrajinská spolupráca novinárov a médií"
 • Koncerty a vystúpenia v pešej zóne mesta Košice, v jeho vybraných MČ a záverečný "GALAKONCERT" v Kunsthalle
 • informácie na : www.dniukrajiny.sk

Kultúra

 • Festival FEMAN – európsky kultúrny festival národov a národností, pripravovaný každoročne od roku 2000
 • Večer burgenlandskej kultúry
 • Slovensko – nemecké dni porozumenia, pripravované každoročne od roku 2001
 • My ľudia – národy a národností / East and West
 • Opera ako ju nepoznáme...
 • Umelecký plenér, Spišská Kapitula – medzinárodné stretnutie umelcov
 • Medzinárodný travertínový workshop – Európsky dom Spišská Kapitula
 • 10. december – Deň ľudských práv

Hospodársky život

 • Slovesnko - Ukrajinské podnikateľské fórum / SUF realizované od roku 2015
 • Slovensko – nemecké stretnutie podnikateľov, realizované od roku 2003
 • Pracovné konferencie na medzinárodnej úrovni, napr. organizačno – technická realizácia Konferencie Asociácie európskych novinárov ( Spišská Kapitula 2004)
 • Európsky sociálny fond – IS Equal – Projekt "Šanca na rovnosť..."
 • Cezhraničná spolupráca pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensko-ukrajinskom pohraničí

Vzdelanosť a informovanosť

 • "Spring of Europe" – "Európska jar", v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu – Spišská Kapitula
 • Schumannov deň – pri príležitosti dňa Európskej únie
 • Konferencia o bezpečnosti, v spolupráci s Krajským úradom v Košiciach
 • Organizácia Valného zhromaždenia Paneurópskej únie Slovenska, Spišská Kapitula
 • Konferencia pri príležitosti "Dňa ľudských práv"
 • Semináre na aktuálne spoločenské témy
 • "Starí susedia, nové možnosti..." – v rámci PHARE
 • "Network Intercultural Learning In Europe – NILE"
 • "Európsky vlak 2006"
 • Deň Holandska
 • Akadémia pre mladých regionálnych politikov – Spišská Kapitula
 • NICO-F / medzinárodný projekt pre nových facilitátorov

Sociálna sféra

 • Tmavomodrý svet – projekt pre slabozraké a nevidiace deti
 • "Kamióny pomoci" - Združenie FEMAN zabezpečuje v spolupráci s partnerskými organizáciami v Nemecku, dovoz pomôcok, technického vybavenia i zdravotníckeho materiálu pre nemocnice, domovy sociálnych starostlivosti i jednotlivcov

Aktivity pre mládež

 • Letná akadémia pre mládež (od roku 2000).
 • Projekty v rámci programu Európskej únie MLÁDEŽ
 • "Odpad, umenie a mladí ľudia" – medzinárodná  mládežnícka výmena.
 • Mosty mladých /Brücken – 2EU, Duderstadt/Nemecko
 • Workshopy a kreatívne dielne – Spišská Kapitula
 • Aktuálne výzvy pre mladých v rámci podporných programov a výziev EU

Vzdelávanie v oblasti samosprávy

 • Pre pracovníkov v samospráve
 • Pre poslancov miestnych, mestských a obecných zastupitelsiev
 • zákon o samospráve vyšších územných celkov – č.302/2001 z.z
 • zákon o voľbách do orgánov samosprávy – č.303/2001 z.z
 • zákon o majetku vyšších územných celkov – č.446/2001 z.z
 • zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy – č.523/2004 z.z
 • Schengen – vonkajšia hranica Európskej únie