Feman na Facebook-u

Vydarená tvorivá dielňa v Spišskej Kapitule

Spišský hrad, katedrála sv. Martina, Dolná i Horná brána Kapituly, kanónia č. 5, hradobné múry, gotické detaily a malebná spišská príroda – to boli najčastejšie námety výtvarných diel, ktoré počas sústredenia v Spišskej Kapitule vytvorili študenti košickej Školy úžitkového výtvarníctva. Ich domovskou základňou sa v uplynulom týždni stal Európsky dom, ktorého priestory sa stali jedným veľkým ateliérom.

Deň priateľstva a dobrého susedstva s Ukrajinou

V priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule sa v sobotu 26. júna uskutoční konferencia zameraná na prezentáciu podujatí dokumentujúcich priateľstvo, dobré susedstvo a cezhraničnú, slovensko-ukrajinskú spoluprácu. Okrem projektu Via Regia – historická vínna cesta Seredne – Spišská Kapitula sa účastníci podujatia oboznámia s viacerými príkladmi cezhraničnej spolupráce, dokumentujúcimi kultúrne, etnické a gastronomické zaujímavosti regiónu Zakarpatska.

Open Space 2010 v Európskom dome

V dňoch 23. – 26. 6. 2010 sa v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule uskutoční workshop Open Space 2010 podporený Národnou agentúrou pre celoživotné vzdelávanie, v rámci projektu NICO – F. Pracovné sústredenie, ktorého sa zúčastní 15 študentov košickej Školy úžitkového výtvarníctva bude venované facilitácii. Program NICO (New Intra-European Communication and Organisation) je zameraný na zvyšovanie úrovne vzdelávania – facilitáciu – pri organizovaní rôznych seminárov a tvorivých dielni, zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok.

O víne a pokladoch Spiša

Medzinárodná konferencia o cestovnom ruchu s pracovným názvom Via Regia – historická vínna cesta Seredne – Spišská Kapitula, ktorá sa uskutočnila v pondelok 7. júna v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule, bezprostredne nadviazala na rovnomenný Festival vína a medu. Usporiadalo ju združenie FEMAN v spolupráci s TU v Košiciach (Fakulta BERG – Ústav geoturizmu).

Prvý festival vína a medu odolal povodniam

Hoci zatopený Spiš spočiatku vytváral vrásky na čelách organizátorov 1. Festivalu vína a medu v Spišskej Kapitule, podujatie sa nakoniec odohralo vo skvelej atmosfére, za účasti vyše dvesto návštevníkov, z rôznych kútov Slovenska. Tí prisľúbení hostia, ktorí pre neprejazdnosť ciest či železníc pricestovať nemohli, festival podporili aspoň telefonicky.

S novinármi o Via Regia

Za účasti riaditeľa združenia FEMAN Ing. Eduarda Buraša a prezidentky Združenia pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín Slovenska Magdalény Haburovej sa v utorok 1. júna uskutočnila v Košiciach tlačová konferencia k projektu Via Regia – historická vínna cesta. Riaditeľ združenia FEMAN Eduard Buraš informoval novinárov o prípravách 1. Festivalu vína a medu, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. – 6. júna v priestoroch Európskeho domu v Spišskej Kapitule.

Via Regia s vínnou mapou

Vínny navigátor, ako súčasť projektu Via Regia – historické vínna cesta, v týchto dňoch doplnila vínna mapa. Oba materiály, ktoré poslúžia všetkým milovníkom vína a turistiky sú výsledkom spolupráce združenia FEMAN s Ústavom Geoturizmu fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach. Prehľadným spôsobom prezentujú historickú vínnu cestu spájajúcu obec Seredné na západnej Ukrajine s východoslovenským regiónom a Spišskou Kapitulou.

Deň priateľstva - deň dobrého susedstva

V sobotu 15. mája sa hraničný priechod Ubľa - Malyj Bereznyj na slovensko–ukrajinskej štátnej hranici zmenil na arénu zábavy a družnosti. Priamo v hraničnom priestore sa konal tradičný „Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva,“ zameraný na upevňovanie priateľstva, posilňovanie partnerstva a kontaktov medzi obyvateľmi susedných regiónov oboch krajín.

Via Regia v TV Markíza

Historická vínna pivnica v Spišskej Kapitule, ako súčasť projektu Via Regia, bola témou rozhovoru riaditeľa združenia FEMAN Ing. Eduarda Buraša, ktorý v stredu 12. mája 2010 poskytol redaktorovi TV Markíza Marekovi Balážovi.
Syndikovať obsah